UE wstępuje do Internetu

Komisja Europejska stawia za cel podłączenie do Internetu każdego gospodarstwa domowego.

Komisja Europejska stawia za cel podłączenie do Internetu każdego gospodarstwa domowego.

Romano Prodi, przewodniczący Komisji Europejskiej, ogłosił nową inicjatywę eEurope - Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich (eEurope - An Information Society for All). Realizacja inicjatywy, przedstawionej na początku grudnia br., ma przyspieszyć modernizację ekonomii krajów Unii, wkraczanie w erę społeczeństwa informacyjnego oraz niwelować różnice w dostępie do informacji między ośrodkami miejskimi a prowincją. Dokument eEurope, stanowiący zapis nowej inicjatywy, jak na unijne standardy bardzo zwięzły i konkretny, zawiera cezury czasowe określające realizację zadań w poszczególnych obszarach.

Szczególną uwagę zwrócono na edukację. Do końca 2001 r. wszystkie szkoły w krajach Unii mają być podłączone do Internetu, zaś uczniowie kończący szkołę podstawową już w roku 2003 powinni być "cyfrowo piśmienni". Komisja Europejska zamierza wypracować zasady, które pozwolą na obniżenie kosztów dostępu do Internetu, tak aby pod tym względem zrównać się ze Stanami Zjednoczonymi. W tym celu istotnie zostanie ograniczony obszar koncesjonowanych usług telekomunikacyjnych, a tam, gdzie jest to możliwe, koncesje będą zastąpione ogólnymi zezwoleniami. Komisja zamierza wspomóc rozwój handlu elektronicznego poprzez skłonienie zarówno agend unijnych, jak i instytucji publicznych krajów europejskich do dokonywania zakupów i przetargów drogą elektroniczną. Będzie też promować wykorzystanie nazw domen internetowych należących do grupy *.eu.

Za przyszłościowe rozwiązanie uznano zastosowanie kart procesorowych jako podstawowy mechanizm zapewnienia bezpieczeństwa i przechowywania danych osobowych w środowisku elektronicznych transakcji - autorzy dokumentu liczą, że ta technologia powtórzy sukces ekspansji telefonów komórkowych. Do końca przyszłego roku mają być zakończone prace dotyczące wspólnej specyfikacji infrastruktury potrzebnej do wykorzystania kart procesorowych.

Obywatele państw Unii będą mogli (i to już do końca przyszłego roku) w podstawowym zakresie komunikować się z władzą drogą elektroniczną. Dotyczy to np. pobierania formularzy podatkowych, wzorów podań, zadawania pytań itd. Kraje członkowskie zostaną zobowiązane do prezentowania informacji publicznych w mediach elektronicznych (w tym co najmniej informacji administracyjnych, kulturalnych, dotyczących środowiska naturalnego i sytuacji na drogach). W dokumencie eEurope wskazano na konieczność inwestowania w inteligentne systemy transportowe. Do końca roku 2002 ponad połowa dużych i średnich miast europejskich powinna być wyposażona w systemy informatyczne sterujące ruchem (podobnie jak główne trasy tranzytowe w Europie).

Komisja Europejska zdaje sobie sprawę z istotnej przewagi Stanów Zjednoczonych w wyścigu technologicznym - rozwój innowacyjnych firm i technologii jest tam wspierany intensywnie przez kapitał wysokiego ryzyka. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań, które przy łączeniu funduszy prywatnych i publicznych pozwalałyby na sprawne i szybkie finansowanie interesujących inicjatyw (m.in. usunięcie przeszkód prawnych, utrudniających funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych wysokiego ryzyka). Wszystkie te działania powinny w części obejmować także państwa stowarzyszone. W intencji Komisji Europejskiej waga inicjatywy eEurope ma być nie mniejsza niż w przypadku projektów euro czy Wspólnego Rynku.

Dokument eEurope stanowi punkt wyjścia do specjalnego spotkania Rady Europy, które odbędzie się w marcu przyszłego roku w Lizbonie. Ma ono przynieść ostateczne zatwierdzenie dokumentu eEurope. Z jego treścią można zapoznać się na serwerze Komisji Europejskiej pod adresem http://europe.eu.int/comm/dg13/com081299_en.pdf

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200