UE powołała fundusz na rzecz cyberbezpieczeństwa

Rusza pilotażowy Fundusz Reagowania Kryzysowego na rzecz Cyberbezpieczeństwa ENISA. Każde z państw członkowskich UE może ubiegać się o maksymalną kwotę dofinansowania do 500 tys. euro na wzmocnienie i utrzymanie poziomu cyberbezpieczeństwa swojego kraju.

DesignRecipe/ Flickr. CC BY 2.0.

9 marca 2022 r. rozpoczęto pracę nad powołaniem nowego funduszu, który będzie działać na podstawie art. 6 i 7 Aktu o cyberbezpieczeństwie (tzw. Cybersecurity Act - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie)). Celem Funduszu jest wsparcie państw członkowskich, a tym samym UE w walce z przeciwdziałaniem i reagowaniem na cyberataki o dużej skali. Za wsparcie oraz obsługę Funduszu odpowiadać będzie Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA). Środki z Funduszu będą przekazywane na podstawie złożonych przez państwa członkowskie wniosków. Właśnie ruszył pilotaż.

łównym celem pilotażowego funduszu jest zapewnienie wsparcia państwom członkowskim w perspektywie krótkoterminowej. Pilotażowe wsparcie ENISA ma na celu przetestowanie procedur przyznawania środków finansowych z Funduszu i zaznajomienie z nimi państw członkowskich.

Zobacz również:

  • Ważne trendy na 2024
  • Komisja Europejska otworzyła konsultacje społeczne ws. metawersum

Środki otrzymane z Fundusz można przeznaczyć na usługi ex-ante (działania przygotowawcze) oraz usługi ex-post (działania po zaistnieniu incydentu), które mają przyczynić się do wspierania budowania zdolności i gotowości państw członkowskich UE w zakresie cyberodporności i reagowania w celu zwiększenia ochrony ich sieci i systemów informatycznych, zgodnie z założeniami dyrektywy NIS. Usługi te obejmują na przykład testowanie infrastruktury, ocenę zagrożeń, wsparcie techniczne przy obsłudze i zarządzaniu incydentami.

Składanie ofert otwarto 19 sierpnia 2022 r. Świadczenie usług odbywać się będzie o zawarte umowy ramowe. Zainteresowani kandydaci będą mogli składać oferty na jedną, kilka lub wszystkie z 28 części zamówienia.

Źródło: KPRM

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200