UE potwierdza - dane transferowane do Wielkiej Brytanii są bezpieczne

Komisja Europejska wydała na początku tego tygodnia komunikat, w którym potwierdza, że Wielka Brytania spełnia wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. Oznacza to, że transferowanie danych z krajów należących do Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii jest bezpieczne i nie wymaga uzyskania dodatkowych pozwoleń.

UE potwierdza - dane transferowane do Wielkiej Brytanii są bezpieczne

Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE na początku 2020 roku powstał problem związany z zagwarantowaniem bezpieczeństwa danym, które kraje europejskie transferują na Wyspy. Podjęto więc niezbędne prace mające uregulować tę kwestię, do których KE obligowało rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

Przed wydaniem decyzji Komisja Europejska dokonała wszechstronnej analizy porządku prawnego Wielkiej Brytanii, upewniając się, że transferowane do tego kraju dane są chronione równie dobrze jak w krajach należących do UE.

Zobacz również:

Redagując dokument Komisja Europejska skorzystała z uprawnienia określonego w art. 45 ust. 3 RODO, zgodnie z którym może przyjąć w trybie aktu wykonawczego - decyzję stwierdzającą, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

Przyjęcie takiej decyzji było konieczne, gdyż tylko do 30 czerwca tego roku obowiązywał tzw. określony okres, wynegocjowany wcześniej przez UE i Zjednoczone Królestwo, podczas którego przekazywanie danych osobowych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii nie było uznawane za przekazywanie ich do państwa trzeciego.

Co ciekawe, decyzja zawiera rzadko stosowany mechanizm prawnych znany pod nazwą „sunset clause”. Oznacza to, że została przyjęta na określony czas i traci moc 27 czerwca 2025 r. Istnieje możliwość, aby okres jej stosowania został przedłużony. To rozwiązanie ma umożliwić bieżące monitorowanie przez Komisję Europejską faktycznych i prawnych ram, na których opiera się decyzja o adekwatności.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200