UE planuje radykalne działania mające na celu zmniejszenie kosztów roamingu GSM

Władze UE rozważają wprowadzenie radykalnych zmian w przepisach dotyczących usług roamingu w sieciach komórkowych. Do 2015 roku taryfy obowiązujące poza macierzystą siecią komórkową mają być takie same jak jej obrębie.

Zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej średnie opłaty za minutę połączenia realizowanego w roamingu są trzykrotnie wyższe niż opłaty za minutę połączenia prowadzonego z macierzystej sieci komórkowej. W przypadku transmisji danych różnice są jeszcze większe. "Bywa, że konsumenci płacą tylko 5 eurocentów za każdy megabajt danych przesłany w ramach macierzystej sieci i aż 2,6 euro za transmisję takiej samej ilości danych po przekroczeniu granicy kraju. To musi się zmienić" - podkreśla Neelie Kroes, unijna komisarz ds. agendy cyfrowej. Podkreśla ona przy tym, że postępująca integracja UE powoduje, że konsumenci często nieświadomie opuszczają obszar działania macierzystej sieci komórkowej. Zdaniem Neelie Kroes wysokie stawki za roaming rozmów i transmisji danych wpływają negatywnie na rozwój unijnej gospodarki i są krzywdzące dla konsumentów. Warto dodać, że z przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej analiz wynika, że 72 proc. obywateli państwa należących do UE stara się ograniczyć liczbę i czas trwania połączeń oraz ilość danych przesyłanych w roamingu.

Władze UE od kilku lat podejmują działania mające na celu ograniczenie kosztów roamingu. Z przeprowadzonych przez KE analiz wynika m.in., że dzięki wprowadzeniu regulacji rynku od 2005 roku średnie koszty opłat za roaming spadły o ok. 70 proc. Warto dodać, że od 2007 roku maksymalna wysokość opłat za tego rodzaju usługi na terenie UE jest limitowana. Zgodnie z wprowadzonymi w ubiegłym roku regulacjami operatorzy sieci komórkowych są zobowiązani do limitowania miesięcznych opłat za roaming danych oraz wyłączania usług transmisji danych poza siecią macierzystą po wyczerpaniu określonego wcześniej limitu. Abonenci mają jednak możliwość dowolnego ustalania tego limitu. Jego standardowa wysokość to 50 euro.

Zobacz również:

  • Cyfryzacja usług publicznych w Europie w świetle raportu „eGovernment benchmark 2023”
  • SpaceX testuje usługę globalnego roamingu

Plany Komisji Europejskiej zakładają również, że do końca czerwca br. powstaną szczegółowe regulacje, które docelowo mają pozwolić na zrównanie taryf za transmisję danych i połączenia telefoniczne w sieciach macierzystych oraz w roamingu. W praktyce ma to oznaczać zniesienie dodatkowych opłat za roaming. Cel ten ma zostać osiągnięty już w 2015 roku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że plany przewidują m.in. liberalizację rynku usług roamingowych. Oznaczałoby to, że każdy abonent mógłby samodzielnie decydować o wyborze operatora usług GSM poza terytorium własnego kraju. Zdaniem ekspertów uwolnienie rynku dostawców usług roamingowych wywołałoby jednak daleko idące zmiany na unijnym rynku telekomunikacyjnym. Nieoficjalnie mówi się też o zamiarze wprowadzenia regulacji, która uzależniałaby wysokość opłat za usługi w roamingu od cen obowiązujących w ramach sieci macierzystej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200