UE karci Polskę za telekomunikację

Jedna sprawa przeciwko Polsce znajduje się w Trybunale Sprawiedliwości, a dwie pod lupą Komisji Europejskiej. Polska wciąż ma zaległości na rynku telekomunikacyjnym.

Chodzi o brak w naszym prawie telekomunikacyjnym definicji abonenta odpowiadającej normom prawa unijnego, zgodnie z którym jest nim osoba prawna lub fizyczna, która jest stroną umowy z operatorem, niezależnie od formy umowy (również użytkownik telefonu na kartę).

Komisja Europejska ma też zastrzeżenia do polskiego numeru alarmowego 112. Są problemy z lokalizacją osoby dzwoniącej na ten numer ratunkowy. Ponadto Polska naruszyła jedną z unijnych dyrektyw telekomunikacyjnych, wprowadzając ustawę, zgodnie z którą premier może w każdej chwili wymienić szefa UKE, który nadzoruje rynek telekomunikacyjny.

Więcej na stronach Gazety Wyborczej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200