UE finansuje rozwój technologii semantycznych

Unia Europejska sfinansuje ponad 75 proc. kosztów projektu zakładającego opracowanie rozwiązań semantycznych usprawniających przetwarzanie informacji zgromadzonych w cyfrowych repozytoriach danych. W realizację projektu zaangażowana jest m.in. trójmiejska Knowlegde Hives.

Założenia projektu SemLib bazują m.in. na pracy doktorskiej Sebastiana Kruka, dyrektora generalnego firmy Knowledge Hives. Trójmiejska spółka jest jednym z czterech, wyspecjalizowanych w tworzeniu archiwów i cyfrowych repozytoriów, podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. W skład konsorcjum projektowego wchodzą również firmy z Włoch i Wielkiej Brytanii. Projekt SemLib ma na celu m.in. stworzenie narzędzi semantycznych pozwalających na usprawnienie procesów przetwarzania danych oraz zwiększenie zakresu prowadzonych analiz. Planowane jest m.in. zintegrowanie mechanizmów adnotacji i rekomendacji w ramach istniejących bibliotek cyfrowych. Planowane jest też m.in. zbudowanie komponentów, które będą ułatwiać analizy i integrację metadanych.

Projekt oficjalnie rozpoczął się w styczniu 2011 roku. Całkowite koszty jego realizacji oszacowano na ok. 921 tys. euro. Dofinansowanie ze środków 7. Projektu Ramowego UE wyniesie natomiast ok. 701 tys. euro. Realizacja projektu ma potrwać dwa lata.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200