UCZĄ Y BAWIĄ (tych, co znają języki obce)

Już za kilka miesięcy (PKiN, Warszawa, 30 czerwiec - 2 lipca 1993) będziemy mieli po raz kolejny okazję dowiedzieć się z pierwszej ręki, co nowego dzieje się w przemyśle informacyjnym.

Już za kilka miesięcy (PKiN, Warszawa, 30 czerwiec - 2 lipca 1993) będziemy mieli po raz kolejny okazję dowiedzieć się z pierwszej ręki, co nowego dzieje się w przemyśle informacyjnym.

Mam na myśli największe w naszej części Europy forum profesjonalistów światowego przemysłu informacyjnego Euro-Info '93 Poland. Intencją organizatorów Euro-Info '93 Poland jest ukazanie problematyki, która obejmuje także srebrne krążki, czyli płyty kompaktowe z nagraną muzyką i kompaktowe dyski optyczne typu CD-ROM z nagraną informacją. Ceny CD-ROM-ów wykazują tendencję zniżkową i powoli trafiają pod strzechy, choć na razie są to strzechy zachodnich domów. Wkrótce zjawisko to powinno się dać zaobserwować także i u nas. Dla przykładu można wspomnieć o multimedialnej bazie danych The 1991 Time Magazine Compact Almanac, która zawiera: zbiór 10 tys. pełnych artykułów z czasopisma "Time" (za okres od 1989 r. do 1 kwietnia 1991 r., wybrane artykuły z lat 1923-1988), czterysta zestawień statystycznych, opisy faktów i osób znaczących w dziedzinie polityki, gospodarki, przemysłu, sportu i mass-mediów, trzydzieści cztery krótkie filmy wideo produkcji CNN dotyczące ważnych wydarzeń na świecie w czasie 1989-1991, takich jak np.: "Rewolucja Rosyjska" (rozpad ZSRR), wojna w Zatoce Perskiej, rozpad Muru Berlińskiego, wydarzenia na placu Tienanmen; multimedialne portrety postaci z okładek "Time", np. Henry'ego Forda, Adolfa Hitlera, Alberta Einsteina, Martina L. Kinga czy Johna F. Kennedy'ego. I to wszystko za 149,95 USD.

Jeszcze taniej, bo tylko za 85 USD można sprawić radość dziecku w wieku od sześciu do dziesięciu lat (a wielu jest zdania, że od sześciu do stu lat), kupując bazę danych Annabel's Dream Of Ancient Egypt: A Gateway Story, która pozwoli pogrążyć się w czarownym świecie starożytnego Egiptu i bawiąc, uczy. Baza zawiera tekst, obrazy, animacje, dżwięk (m.in. uczy dziecko poprawnej wymowy). Materiał audiowizualny uatrakcyjniają liczne niespodzianki, np. fragmenty opery "Aida" Giuseppe Verdiego. Można mieć nadzieję, że koszt baz danych na CD-ROM dla wielu Polaków niebawem nie będzie stanowić bariery nie do pokonania. Pozostaje jednak jeszcze jedna bariera, na tyle istotna, by o niej tu wspomnieć. Korzystanie z baz danych na CD-ROM wymaga znajomości języków - np. znajomość angielskiego umożliwia zrozumienie informacji zapisanych w większości baz danych na CD-ROM (a wielotomowa encyklopedia da się z łatwością zapisać na jednym dysku, bo można na nim pomieścić 360 tys. stron tekstu).

Przytoczona tabela podaje liczby baz danych na CD-ROM w podziale na języki, a zestawienie przygotowano na podstawie jednego z najpopularniejszych w świecie, a chyba najpopularniejszego w Europie, katalogu baz danych na CD-ROM, publikowanego przez wydawnictwo Task Force Pro Libra (TFPL). Jak widać, na razie w tym zestawieniu język polski nie został uwzględniony.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200