U Pana Boga za piecem

Za najlepsze miejsca pracy dla specjalistów IT uznano przede wszystkim firmy z branży informatycznej, telekomunikacyjnej i sektora finansowego. Wśród wyróżnionych przez szefów działów informatyki przedsiębiorstw, banków i urzędów znalazło się także 6 zakładów przemysłowych, sieć sklepów hurtowych i jedna firma doradcza.

Za najlepsze miejsca pracy dla specjalistów IT uznano przede wszystkim firmy z branży informatycznej, telekomunikacyjnej i sektora finansowego. Wśród wyróżnionych przez szefów działów informatyki przedsiębiorstw, banków i urzędów znalazło się także 6 zakładów przemysłowych, sieć sklepów hurtowych i jedna firma doradcza.

Wyniki przeprowadzonego przez nas sondażu są zapewne zgodne z intuicyjnym wyczuciem obserwatorów rodzimego rynku IT. Doskonale odzwierciedlają wielkość, bogactwo, a także poziom nakładów na inwestycje informatyczne w poszczególnych przedsiębiorstwach. Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze miejsc pracy były oferowane wynagrodzenia i perspektywy rozwoju zawodowego, nie powinny więc dziwić wyraźne preferencje dotyczące dwóch sektorów: teleinformatycznego i bankowego. Za uzasadniony można uznać również brak w naszym rankingu jednostek administracji publicznej, samorządowej oraz wyższych uczelni i instytutów badawczych, które - mimo wysokiego zapotrzebowania na specjalistów - nie dopracowały się na razie racjonalnego sposobu ich gratyfikacji.

Zawód handlowiec

Większość szefów działów IT za najlepsze miejsca pracy dla informatyków uznała firmy z branży informatycznej, takie jak ComputerLand, Prokom, Optimus, a także IBM, Hewlett-Packard, Compaq i Digital. O ile w przypadku oddziałów firm zagranicznych można to po części tłumaczyć gwarantowanym przez nie dostępem do najnowszych technologii, a także wieloletnią renomą, o tyle wysoka pozycja firm polskich może wydać się pewnym zaskoczeniem. Zaskoczeniem, które cieszy, okazuje się bowiem, że firmy budowane w niedawnym okresie (firmy polskie są młode) z powodzeniem konkurują z zagranicznymi gigantami.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Jeśli wziąć pod uwagę końcowych użytkowników technologii informatycznej, za najlepsze miejsca pracy dla specjalistów uznano firmy z branży telekomunikacyjnej, przede wszystkim te, zajmujące się obsługą standardu telefonii cyfrowej: Polska Telefonia Cyfrowa (Era GSM), Polkomtel (Plus GSM) i Polska Telefonia Komórkowa (Centertel i Idea). Zaskakująco wysoka może wydać się pozycja Telekomunikacji Polskiej SA, trzeba jednak pamiętać, że spółka ta jest niekwestionowanym liderem na rynku telekomunikacyjnych usług analogowych. Wyraźna przewaga sektora telekomunikacyjnego w rankingu jest podyktowana kilkoma wyraźnymi czynnikami.

Po pierwsze, są to firmy doskonale wyposażone i dzięki temu gwarantujące wiele wyzwań zawodowych, inwestujące w informatykę pokaźną część swoich dochodów. Duże znaczenie ma także to, że w przedsiębiorstwach zatrudniających dziesiątki, a nawet setki informatyków, dużą wagę przykłada się do podnoszenia kwalifikacji. Inwestycje informatyczne planowane są w nich z reguły z kilkuletnim wyprzedzeniem, co ułatwia pracownikom nakreślenie dalszego rozwoju kariery zawodowej, gwarantuje przy okazji wysoki poziom bezpieczeństwa socjalnego. Wysoko wykwalifikowany specjalista może być właściwie pewien, że jego zarobki będą systematycznie rosnąć. Ma także poczucie, że dzięki pracy przy wielu różnych projektach w firmie o ustalonej renomie jego wartość na rynku zatrudnienia wzrasta proporcjonalnie do stażu pracy.

Na pewno duże znaczenie w naszym rankingu miał także poziom wynagrodzeń, podwyższany dodatkowo "wewnątrzbranżową" konkurencją między poszczególnymi operatorami telefonii komórkowej. Doświadczenie zdobyte w firmach branży telekomunikacyjnej jeszcze przez wiele lat będzie wysoko cenione na rynku pracy informatyków.

Pieniądz robi pieniądz

Argumenty przemawiające za wyborem jako najlepsze miejsca pracy dla informatyków firm z branży telekomunikacyjnej znajdują zastosowanie także w przypadku sektora finansowego. Nie dziwią w związku z tym wysokie miejsca Banków Grupy PeKao SA, wśród nich wysoka pozycja Banku Depozytowo-Kredytowego, uznanego za najlepsze miejsce pracy przez większość respondentów z terenu wschodniej Polski, Banku Handlowego, Banku Rozwoju Eksportu, Citibanku, Kredyt Banku PBI, BIG Banku Gdańskiego i Banku Przemysłowo-Handlowego.

Stanowiska informatyczne w bankach i instytucjach finansowych są tradycyjnie uznawane za najlepiej wynagradzane, co też znajduje odzwierciedlenie w przeprowadzonych przez nas badaniach. W przedsiębiorstwach tej branży informatyka rozwija się w sposób najbardziej dynamiczny. Departamenty informatyki w bankach charakteryzują się także najwyższą strukturą pionową, dzięki czemu łatwiej i bardziej klarownie wygląda zaplanowanie kariery, a młody człowiek przychodzący do pracy może bez większego ryzyka wybrać specjalizację, która pozwoli mu osiągnąć sukces zawodowy w ramach organizacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200