Tytan Mobile Portal

Podczas tegorocznych targów CeBIT 2002 firma ComArch zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązanie będące składową zestawu komponentów dla sektora telekomunikacyjnego o nazwie Tytan.

Podczas tegorocznych targów CeBIT 2002 firma ComArch zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązanie będące składową zestawu komponentów dla sektora telekomunikacyjnego o nazwie Tytan.

Tytan Mobile Portal jest systemem ułatwiającym operatorowi świadczenie usług dodanych. Jest to otwarta, modularna platforma, umożliwiająca integrację kolejnych usług w homogenicznym środowisku operatora.

Zobacz również:

Możliwości operatora telekomunikacyjnego w zakresie tworzenia zawartości sieci i usług dodanych są na ogół ograniczone - rolę tę efektywniej spełniają partnerzy zewnętrzni. Tytan Mobile Portal ma uprościć proces współpracy z nimi, dając operatorowi gotowe narzędzia do integracji systemu operatora z usługami partnera. System zapewnia współpracę z partnerami zewnętrznymi w zakresie integracji nowych usług w ramach jednej platformy oraz wspólnego punktu dostępu do subskrypcji i personalizacji (przez WWW i WAP). Umożliwia też współpracę z systemem autoryzacji płatności kartą kredytową.

Usługi Tytan Mobile Portal mogą wykorzystywać różne elementy infrastruktury operatora, m.in.: SMSC do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych, Push Proxy Gateway do powiadamiania użytkownika wiadomościami, urządzenia pozwalające na lokalizację użytkownika, system billingowy do gromadzenia informacji o wykorzystaniu zasobów sieci i naliczonych opłatach.

Wykorzystując usługi podstawowe, treści przechowywane w repozytorium systemu, treści dostarczane z zewnątrz oraz usługi dostępne dzięki partnerom zewnętrznym, możliwe jest tworzenie i uruchamianie bardziej zaawansowanych usług.


TOP 200