Tysiąc banków w sieci

W siedmiu bankach regionalnych będzie działać oprogramowanie def2000.

W siedmiu bankach regionalnych będzie działać oprogramowanie def2000.

Rzeszowska firma Comp SA kończy realizację umów na dostarczenie i sprzedaż własnego systemu informatycznego def2000 podpisanych z siedmioma bankami regionalnymi, podlegających Bankowi Krajowemu. Oprogramowanie Compu zostanie wdrożone w bankach regionalnych: Lubelskim, Warmińsko-Mazurskim, Pomorsko-Kujawskim, Mazowieckim, Małopolskim, Bałtyckim i Rzeszowskim. W ostatnim, ósmym Dolnośląskim Banku Regionalnym wdrożeniem zajmuje się firma Elba CSB.

Banki regionalne zrzeszają banki spółdzielcze w danym regionie i jednocześnie są ich własnością. Oprócz obsługi ponad tysiąca banków spółdzielczych zajmują się także działalnością komercyjną, a więc oferowaniem usług osobom prywatnym i firmom.

Wersję oprogramowania def2000 dla banków regionalnych wzbogacono - w stosunku do rozwiązania oferowanego bankom komercyjnym - o system defBank Pro-BS. Umożliwia on dokonywanie rozliczeń elektronicznych między oddziałem banku regionalnego a podlegającymi mu bankami spółdzielczymi. W jego skład wchodzi także system analizy ekonomicznej banków spółdzielczych. W pięciu z wymienionych banków rzeszowska spółka zakończyła już wdrażanie następujących elementów systemu: defBank Pro-O (system oddziałowy), defBank Pro-C (system wspomagający zarządzanie centralą banku), generatora sprawozdań bankowych (GSB), systemu do analizy sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i systemu do analizy rozliczeń międzyoddziałowych.

System Oddziałowy defBank Pro-O obsługuje ewidencję wszystkich operacji z klientami dokonywanych w ramach obsługi poszczególnych produktów (np. rachunków bieżących, depozytów terminowych lub kredytów). Jak zapewniają przedstawiciele Compu, system aktualizuje stan środków w czasie rzeczywistym, nawet w przypadku operacji dokonywanych w innym oddziale banku niż prowadzony jest rachunek. Umożliwia to aplikacja Elektroniczny Pieniądz, która w czasie dokonywania operacji automatycznie poprzez sieć rozległą sprawdza wysokość środków, obciąża rachunek klienta oraz wysyła informacje o przeprowadzonej operacji do systemu Sarom, który obsługuje rozliczenia między jednostkami banku.

W wymienionych instytucjach trwają prace nad wdrożeniem oprogramowania do elektronicznej wymiany informacji. Wymagają one jednak rozbudowy sieci rozległych. „Sieć, którą obecnie tworzymy, pozwoli nam na znaczne usprawnienie komunikacji między centralą i pięcioma naszymi oddziałami oraz nimi i bankami spółdzielczymi. Za jej pomocą prowadzone będą rozliczenia w formie elektronicznej” - mówi Bogdan Cieplicki, dyrektor departamentu informatyki w Pomorsko-Kujawskim Banku Regionalnym SA w Bydgoszczy. Systemy działające we wszystkich tych instytucjach zostaną oparte na standardzie poczty elektronicznej X.400. Każda z nich pracuje nad włączeniem do systemu rozliczeń elektronicznych poszczególnych banków spółdzielczych.

Za pomocą systemu do analizy sytuacji ekonomicznej banki regionalne mogą doradzać zrzeszonym bankom spółdzielczym, w jakim kierunku powinny rozwijać swoją działalność. Wdrożenie nowego systemu informatycznego ma usprawnić obsługę klientów oraz zwiększyć bezpieczeństwo działania tych instytucji z punktu widzenia zarządzania ryzykiem bankowym. Jeden z modułów defBanku - baza informacji bieżącej (BIB) - pozwala na bieżące monitorowanie pozycji banku w trakcie dnia. Zasilany jest on automatycznie systemami defBank Pro-O i defBank Pro-C. System PARM, który również znajdzie się w bankach regionalnych, tworzy analizy dotyczące ryzyka oraz oceny rentowności centrów zysku, menedżerów i produktów bankowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200