Tymczasowy informatyk

Co zrobić w momencie kiedy potrzeby biznesowe wymuszają rozwój środowiska IT lub kompetencji departamentu IT, ale środków na dodatkowy etat nie ma?

Co zrobić w momencie kiedy potrzeby biznesowe wymuszają rozwój środowiska IT lub kompetencji departamentu IT, ale środków na dodatkowy etat nie ma?

W wielu, zwłaszcza mniejszych firmach obecna sytuacja gospodarcza jest źródłem swego rodzaju paradoksu. Z jednej strony postępujące cięcia wydatków ograniczają możliwości rozwojowe i dostępne środki finansowe, z drugiej zaś konieczny jest dalszy rozwój biznesu. Departament IT musi zaś żywo reagować na zmiany zachodzące w sferze biznesowej. To często wiąże się z realizacją dodatkowych projektów. Projektów nie tyle kosztownych, co wymagających dodatkowych kompetencji. Projektów, które muszą być zrealizowane w możliwie krótkim czasie. Biznesowa przyczyna zmiany najczęściej jest równoznaczna z dodatkowym kosztem lub utraconą korzyścią.

Nieliczne ze zmian zachodzących w środowisku IT mogą być w całości realizowane przez zespół z zewnątrz. Większość projektów wymaga zaangażowania mniejszej lub większej liczby własnych specjalistów zorientowanych w sytuacji firmy i konfiguracji posiadanych systemów. Przy bardziej rozbudowanym środowisku IT nawet przekazanie nadzoru nad jego częścią w outsourcing bądź wdrożenie oprogramowania oferowanego w formie usług, wiąże się początkowo z koniecznością zaangażowania nowych osób.

Kontrakt na kryzys

Zmieniające się warunki gospodarcze, potrzeby biznesu i stały rozwój technologii IT wymagają stałego zaangażowania ze strony służb informatycznych. Każda dodatkowa zmiana oznacza zwykle potrzebę dodatkowych kompetencji i rąk do pracy. „Firmy muszą stale podejmować działania zmierzające do utrzymania spójności między rozwijającym się biznesem i technologią. Co za tym idzie, muszą posiadać wewnątrz organizacji pracowników potrafiących sprostać pojawiającym się wyzwaniom” – komentuje Rafał Kijanka, dyrektor Business Linii IT w Adecco Poland. Coraz częściej potrzeby organizacji oraz wynikające z nich oczekiwania wobec pracowników wymagają wiedzy z pogranicza biznesu i IT.

Potrzeba nowych kompetencji wynika też ze zmieniającej się roli korporacyjnych działów IT. Z analiz Gartnera wynika bowiem, że w najbliższych miesiącach większość firm zamierza skoncentrować działania w obszarze rozwoju IT na lepszym wykorzystaniu posiadanych już rozwiązań. Realizowane projekty mają być ukierunkowane głównie na osiąganie oszczędności i wspieranie rozwoju biznesu. To zaś może wymagać znacznego zwiększenia elastyczności departamentów IT i skrócenia czasu reakcji na pojawiające się problemy.

Wedle potrzeb

Tymczasowe formy zatrudnienia w branży IT są odpowiedzią na potrzeby rynku. W branży IT wiążą się zwykle z realizacją konkretnego zadania bądź całego projektu. Jako takie mogą trwać od kilku dni nawet do kilku lat. Dla pracodawców okresowe kontrakty pracownicze są również formą rozwiązania bieżących problemów kadrowych, związanych m.in. z trudnościami w znalezieniu pracowników kompetentnych w określonych dziedzinach.

Potwierdzeniem tego faktu jest m.in. to, że w większości przypadków kompetencje pracowników kontraktowych pokrywają się z umiejętnościami najbardziej pożądanymi przez rynek. Oczekiwania te są zwykle związane z bieżącymi potrzebami firmy – m.in. rozwojem posiadanego oprogramowania, chęcią usprawnienia infrastruktury IT lub przeprowadzenia własnej analizy potrzeb biznesowych.

W ramach tymczasowego zatrudnienia projektowego zatrudniani są konsultanci wdrożeniowi, specjaliści ds. systemów ERP, analitycy biznesowi oraz programiści i architekci oprogramowania. Coraz częściej poszukiwani są także specjaliści w zakresie systemów Business Intelligence oraz doświadczeni konsultanci z obszarów telekomunikacji i systemów bezpieczeństwa. W zasadzie poszukiwane są każde kompetencje, które mogą mieć wpływ na obniżenie kosztów realizacji poszczególnych procesów biznesowych.

Tymczasowo, kontraktowo, zadaniowo

Według Rafała Kijanki, określenie „pracownik tymczasowy” wciąż nie jest popularne w grupie osób zatrudnionych w sektorze IT. Taka forma zatrudnienia nie spotyka się także z wysokim zainteresowaniem specjalistów. Na polskim rynku pracy nadal dominują oferty kontraktowe składane przez studentów i świeżo upieczonych absolwentów kierunków IT, dla których tymczasowe zatrudnienie jest możliwością zdobycia doświadczenia. Nie ma się jednak co dziwić, że w przypadku poważnych zleceń z pogranicza IT i biznesu przedsiębiorcy oczekują umiejętności popartych doświadczeniem i praktyką. Doświadczonych kontraktorów stosunkowo najłatwiej znaleźć za pomocą agencji pośrednictwa pracy tymczasowej lub wyspecjalizowanych dostawców usług outsourcingowych. Najczęściej możliwe jest również zatrudnienie sprawdzonego specjalisty na pełny etat.

Najprawdopodobniej jednak popularność usług IT oferowanych przez tymczasowych pracowników będzie rosła. „Na bieżącą sytuację rynkową powinniśmy spojrzeć nie jak na obszar rodzących się trudności, a możliwości w zakresie: doboru, rozwoju, utrzymania i kształtowania kadry. Z badań wynika, że Polska jest nie tylko krajem, który oprze się recesji, ale jako ośrodek o dużym potencjale rozwojowo-badawczym ma szansę na wykorzystanie światowego spowolnienia gospodarczego” – podkreśla Rafał Kijanka.

Jak pokazuje praktyka krajów zachodnich, tymczasowe formy zatrudnienia są coraz bardziej cenione zarówno przez pracodawców, jak i pracowników.

Najbardziej popularne specjalności kontraktowych pracowników IT

- Konsultanci wdrożeniowi SAP i Oracle, ds. bezpieczeństwa sieci, ITIL

- Programiści C++, Java, .Net

- Analitycy systemowi

- Administratorzy systemowi

- Kierownicy projektów

- Projektanci systemów i baz danych

- Testerzy oprogramowania


TOP 200