Tylko pogoda dopisała

Ubiegły rok był najgorszy w całej historii włoskiej teleinformatyki - to opinia przedstawicieli organizacji Assinform, zrzeszającej działających we Włoszech dostawców sprzętu, oprogramowania i usług telekomunikacyjnych.

Ubiegły rok był najgorszy w całej historii włoskiej teleinformatyki - to opinia przedstawicieli organizacji Assinform, zrzeszającej działających we Włoszech dostawców sprzętu, oprogramowania i usług telekomunikacyjnych.

W minionym roku po raz pierwszy zanotowano ujemny wzrost, tzn. że wartość całego rynku zmniejszyła się o 2,2% (aczkolwiek wg danych Assinform sektor telekomunikacyjny obronił swoją pozycję z poziomem 0,4% - recesja dotknęła przede wszystkim branżę IT). Cały włoski rynek teleinformatyczny (ICT) z przychodami na poziomie 60 mld euro zajmuje czwarte miejsce w Europie (po Niemczech, Wlk. Brytanii i Francji).

Największą zapaść odnotowano w sprzedaży sprzętu (aż kilkanaście procent). Zmalały zarówno sprzedaż komputerów PC, jak i wielkość dostaw serwerów i pamięci masowych - głównie ze względu na nasilające się trendy konsolidacyjne, skutkujące korzystaniem z dużych centrów obliczeniowych. Pewien wzrost odnotowano natomiast w sektorze oprogramowania i usług informatycznych (w obu przypadkach nieco ponad 3%). Co ciekawe, relatywnie wielkość rynku usług zwiększyła się w znacznie większym stopniu niż miałby to wskazywać poziom przychodów - w wyniku rosnącej konkurencji odnotowano bowiem radykalny spadek poziomu cen w tym sektorze rynku.

Kłopoty i redukcje

Tylko pogoda dopisała

Spadek przychodów rynku informatycznego wynikał głównie z cięć w wydatkach sektora publicznego i trudności ekonomicznych, jakie w ostatnim czasie przeżywają największe firmy włoskie, z Fiatem i wieloma jego dostawcami na czele. Inwestycje wstrzymuje również branża telekomunikacyjna - głównie z powodu niepewności co do dalszego kierunku rozwoju usług. Znacznie więcej optymizmu budzą jedynie firmy dostarczające różnego rodzaju media (dzięki prywatyzacji zaczęły inwestować w nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne) i jednostki administracji samorządowej.

Rynek oprogramowania i usług informatycznych jest zdominowany przez duże podmioty międzynarodowe (IBM, HP, SAP, Microsoft, Oracle oraz Gruppo EDS, Getronics i Cap Gemini). Największą włoską firmą pod względem obrotów jest IT Telecom, wchodzący w skład konglomeratu telekomunikacyjnego Telecom Italia Group (dawnego monopolisty państwowego). IT Telecom (znany wcześniej pod nazwą Finsiel) zajmuje się obsługą teleinformatyczną największych podmiotów wśród przedsiębiorstw i instytucji administracji centralnej.

W sektorze bankowości i administracji centralnej liczą się również prywatna firma włoska Gruppo Engineering (250 mln euro przychodu), Elsag (310 mln euro) i Gruppo Datamat (180 mln euro). Najbardziej innowacyjne firmy mają nieco mniejsze obroty (np. Etnoteam z 140 mln euro, Gruppo Reply z 70 mln euro czy CAD IT lider na niektórych bardzo dochodowych niszowych obszarach rynków finansowych).

Znaczącym graczem, aczkolwiek niespecjalnie innowacyjnym, jest GlobalValue, przedsięwzięcie joint venture Fiata i IBM (po połowie udziałów), któremu udało się osiągnąć 700 mln euro przychodów w 2002 r. Zajmuje się ono prawie wyłącznie obsługą Fiata (konsulting, outsourcing i usługi integracyjne), będąc oczywiście bardzo zależne od jego - ostatnio nie najlepszej - kondycji.

Dla przedsiębiorstw

Rynek dużych aplikacji dla przedsiębiorstw jest zdominowany przez włoski oddział SAP. Obroty tego oddziału są stosunkowo nieduże (180 mln euro), działa on natomiast zasadniczo poprzez rozległą sieć partnerów wdrożeniowych (są tam zarówno duże międzynarodowe podmioty, znane ze współpracy z SAP, jak i niszowe, wyspecjalizowane lokalne firmy włoskie). Na pozostałym rynku aplikacji FK dla małych i średnich przedsiębiorstw (bardzo znacząca część rynku we Włoszech) funkcjonuje duża liczba lokalnych firm informatycznych. Niestety, większość z nich to stosunkowo małe spółki, niezdolne do przedsięwzięcia poważniejszych inwestycji w rozwój innowacyjnych rozwiązań. Najważniejszym podmiotem w tym obszarze jest Gruppo Formula.

Sami dla siebie

Tylko pogoda dopisała

Największe firmy informatyczne we Włoszech

Aktywność firm włoskich poza granicami kraju jest szczątkowa (wg danych EITO włoski rynek informatyczny notuje znaczący deficyt w wymianie zagranicznej - wielkość importu kilkakrotnie przerasta poziom eksportu). W pojedynczych przypadkach włoskie firmy mają swoje zagraniczne oddziały, także w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (szczególnie w Rumunii, gdzie fabryki mają ważni klienci tych firm).

Warto pamiętać, że cały rynek przez lata poprzedzające rok 2002 rósł w całkiem dobrym tempie. Szczególnie ważnymi impulsami rozwojowymi były: problem roku 2000 i wprowadzenie euro we Włoszech. Rok 2000 był rekordowy - rynek IT we Włoszech rósł wówczas najszybciej spośród wszystkich państw Unii Europejskiej (z wyjątkiem Hiszpanii).

Włochy są pierwszym państwem w Europie, w którym zaoferowano usługi telefonii 3G (UMTS). Pod koniec ub.r. wprowadzili je od dawna obecni na włoskim rynku operatorzy TIM i Vodafone Omnitel oraz nowy uczestnik tego rynku H3G. Dla równowagi Blu, jeden z operatorów telefonii GSM, zaprzestał działalności. Warto też zauważyć, że rozwój rynku telefonicznych usług powszechnych został w dużym stopniu ukierunkowany przez działania regulatora, który doprowadził do istotnego spadku cen usług. We Włoszech w bardzo szybkim tempie rozwija się oferta dostępu do usług szerokopasmowych ADSL. Dzieje się tak zasadniczo za sprawą ekspansji firm zajmujących się dostarczaniem mediów w dużych miastach, które to firmy starają się oferować dostęp szerokopasmowy na korzystniejszych warunkach niż operatorzy telefonii (np. FastWeb).

Paolo Lombardi jest redaktorem naczelnym włoskiej edycji Computerworld.

(Tłum. peg)


TOP 200