Tylko Upgrade DOS 6

Wersja Upgrade MS DOS zawiera inteligentny SETUP, rozpoznający konfigurację komputera i pozwala na zachowanie jej po wykonaniu instalacji nowej wersji systemu. W razie trudności pozwala na powrót do dawnej konfiguracji. Sam program instalacyjny tej wersji stanowi skomplikowany produkt techniczny wymagający znacznego nakładu środków dla opracowania. Z tego powodu wersja ta jest droższa od standardowego, bootowalnego MS DOS 6.

Wersja Upgrade MS DOS zawiera inteligentny SETUP, rozpoznający konfigurację komputera i pozwala na zachowanie jej po wykonaniu instalacji nowej wersji systemu. W razie trudności pozwala na powrót do dawnej konfiguracji. Sam program instalacyjny tej wersji stanowi skomplikowany produkt techniczny wymagający znacznego nakładu środków dla opracowania. Z tego powodu wersja ta jest droższa od standardowego, bootowalnego MS DOS 6.

Standardowy MS DOS 6 jest dostarczany jedynie dostawcom sprzętu komputerowego i może być sprzedawany wyłącznie w komplecie z komputerem. Dopuszczalne jest zainstalowanie tego systemu przez sprzedawcę na czystym komputerze. Żaden sprzedawca komputerów nie ma jednak prawa sprzedaży tej tańszej wersji systemu jako samodzielnego produktu.


TOP 200