Tworzymy Enterprise App Store - magazyn aplikacji firmowych

Odpowiedzią na chaos administracyjny i zagrożenia, jakie przynoszą trend BYOD i konsumeryzacja IT, może być stworzenie prywatnego, firmowego magazynu z aplikacjami. Powinien on w znacznym stopniu ułatwić zachowanie kontroli nad oprogramowaniem instalowanym na rozmaitych, wykorzystywanych w firmie, urządzeniach mobilnych.

Ewolucja biznesowej mobilności

Ewolucja biznesowej mobilności

W styczniu 2012 r. analitycy Accenture przeprowadzili badanie sondażowe na grupie 240 specjalistów IT z 12 krajów. Aż 67% ankietowanych uważało, że wpływ szeroko pojętej mobilności na prowadzony przez nich biznes będzie porównywalny do boomu internetowego z lat 90-tych ubiegłego stulecia. Co ciekawe, zdecydowana większość specjalistów IT widzących świetlaną przyszłość w mobilności pochodziła z krajów rozwijających się. Niemal wszyscy badani (94%) z tej grupy przyznali, że chcą przeznaczyć duże środki na rozwój technologii i usług komórkowych. W przypadku krajów rozwiniętych technologicznie odsetek ten spadł drastycznie (35%). Mobilność jest zatem postrzegana jako szansa na rozwinięcie biznesu dla wielu podmiotów gospodarczych. Trendu zakładającego dynamiczny wzrost znaczenia łączności mobilnej w gospodarce nie da się już zatrzymać. Pojawiające się przeszkody (problemy z bezpieczeństwem, budżetem, kosztami inwestycyjnymi, współpracą z istniejącymi systemami firmowymi) mają być sukcesywnie rozwiązywane.

Tezy wynikające z raportu Accenture są dodatkowo wzmacniane przez prognozy analityków Gartnera. Jak szacują specjaliści tej firmy badawczej w 2015 r. liczba używanych smartfonów przekroczy 6,7 mld sztuk. Znacznie zwiększy się ich znaczenie w biznesie. Ponad połowa uczestników badania magazynu CIO przekonuje, że w następnych latach znacząco (o niemal 60%) zwiększy wydatki na rozwój systemów mobilnych w firmie (urządzenia, aplikacje).

Zobacz również:

Oczekiwania wobec firmowych rozwiązań mobilnych są wielkie, ale - jak zwracają uwagę eksperci z CompTIA - powszechny jest brak spójnej polityki wdrożeniowej. Jedynie 22% spółek z 500 przebadanych organizacji ma jasne plany rozwoju w zakresie mobilności. Większość ankietowanych przez CompTIA specjalistów IT podkreśla, że czynnikami hamującymi inwestycje w rozwiązania mobilne są obawy o: bezpieczeństwo (70%), możliwość ściągania z sieci zawirusowanych aplikacji (48%), zagubienie bądź utratę firmowego sprzętu (42%), trudności z poradzeniem sobie z przybierającym na sile zjawiskiem BYOD (40%).

Mimo to wyniki wielu badań potwierdzają, że mobilność będzie kluczowym elementem rozwoju biznesu w najbliższych latach. W rankingach wyprzedza nawet cloud computing i usługi oparte na chmurach obliczeniowych, dotychczasowych liderów wszelkich podsumowań.


TOP 200