Tuxedo i klient/serwer

Novell planuje zwiększenie możliwości swego sztandarowego produktu do zarządzania i monitorowania transakcji Tuxedo dla NetWare i Windows NT w kierunku uczynienia go kluczowym elementem do opracowania trójwarstwowych aplikacji klient/serwer.

Novell planuje zwiększenie możliwości swego sztandarowego produktu do zarządzania i monitorowania transakcji Tuxedo dla NetWare i Windows NT w kierunku uczynienia go kluczowym elementem do opracowania trójwarstwowych aplikacji klient/serwer.

Typowa dwuwarstwowa architektura aplikacji klient/serwer polega na rozdzieleniu aplikacji na część działającą na komputerze PC (klient) i na serwerze sieciowym (serwer). Jednakże takie rozwiązanie prowadzi do dużych aplikacji na komputerze klienta, nie wykorzystujących w pełni (lub wcale) mocy obliczeniowej serwera albo do przeciążenia serwera nadmiarem funkcji i zadań.

Architektura trójwarstwowa wykorzystuje w sieci specjalny serwer aplikacji, wspomagający ją swą mocą obliczeniową, nie używany do typowych zadań w sieci, takich jak obsługa plików czy drukowania. Ponieważ komputery pracujące pod NetWare, jak i pod Windows NT uważane są za dobre serwery aplikacji, przenosi na te systemy swój monitor transakcji Tuxedo.

Do niedawna monitory transakcji były używane jedynie w dużych systemach komputerowych w celu wspomagania aplikacji transakcyjnych. Obecnie uważa się je za tę część pośredniej warstwy oprogramowania (middleware), na której spoczywa znaczna odpowiedzialność za sukces aplikacji klient/serwer.

W celu ułatwienia zarządzania monitorem transakcji Tuxedo, Novell wyposaży go w interfejs graficzny zgodny z Motif; w przyszłości będzie to interfejs Windows. W wersji dla NetWare 4.1 Tuxedo będzie korzystać z bazy katalogowo-nazewniczej NetWare Directory Services (NDS). Te nowości przewidziane są w wersji Tuxedo 6.0, pod koniec br.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200