Tuxedo 6 w mniejszej skali

Aby ułatwić obsługę transakcji w środowisku przetwarzania rozproszonego monitor transakcji Tuxedo (Novell) zyskał nowe narzędzia administracyjne i obsługę zdarzeń.

Aby ułatwić obsługę transakcji w środowisku przetwarzania rozproszonego monitor transakcji Tuxedo (Novell) zyskał nowe narzędzia administracyjne i obsługę zdarzeń.

Tuxedo w swej nowej wersji 6.0 staje się głównym elementem strategii Novella w zakresie przetwarzania rozproszonego, mimo iż monitory transakcji nie cieszą się zbyt dużym powodzeniem ze względu na ich dużą złożoność, będącą dziedzictwem ze środowiska dużych komputerów, dla których początkowo powstały. Wysoko zaawansowany zestaw skomplikowanych funkcji jest istotnie trudny do sprzedaży.

Użytkownicy dawniejszych wersji Tuxedo nie mieli wielu narzędzi do zarządzania aplikacjami z tym monitorem transakcji, a te dostępne nie dość, że stosunkowo prymitywne, wymagały korzystania z nich w trybie znakowym.

Jednym z ważniejszych elementów nowego Tuxedo jest obsługa zdarzeń, umożliwiająca wywołanie określonych działań po wystąpieniu zdarzenia związanego z działalnością firmy.

Jak pokazują badania przeprowadzone przez Standish Group, w 1994 r. Tuxedo był najpopularniejszym monitorem transakcji dla systemu Unix; jednakże jak pokazują te same badania jedynie jedna trzecia użytkowników zamierza stosować monitor transakcji w swych aplikacjach do przetwarzania rozproszonego.


TOP 200