Turniej Baz Danych SRSO w innym terminie

Dziękując za informacje zamieszczone w nr 14 Computerworlda dotyczące Forum SRSO w Łańsku, uprzejmie proszę o zamieszczenie informacji korygujących, dotyczących ''Turnieju Baz Danych''.

Dziękując za informacje zamieszczone w nr 14 Computerworlda dotyczące Forum SRSO w Łańsku, uprzejmie proszę o zamieszczenie informacji korygujących, dotyczących ''Turnieju Baz Danych''.

Po spotkaniu przedstawicieli Zarządu SRSO z Dyrektorem Departamentu Informatyki Panem Januszem Maszkiewiczem - sprawującym patronat nad łańskim spotkaniem - zmianie uległ termin Turnieju Baz Danych. W związku z niezwykle krótkim terminem, jaki SRSO miałoby do dyspozycji na przygotowanie Turnieju i niewielką odległością czasową innych imprez, ustalono, że ostateczny termin forum w Łańsku to 23-25 czerwca.

Merytoryczny nadzór nad całością tej imprezy sprawuje Pan Dariusz Kupiecki - wiceprezes SRSO i dyrektor RCI PESEL. W konferencji przewidujemy udział ok. 200 osób, w tym ok. 100 przedstawicieli administracji publicznej - informatyków resortowych i wojewódzkich oraz grupy dyrektorów TBD. Impreza dofinansowywana jest przez firmy członkowskie i sponsoring firm biorących udział w prezentacjach. Do udziału w seminariach zapraszamy m.in. BMC Software, DEC, EDS, HP, IBM, ICL, Informix, Microsoft, Oracle, Progress, Sun. Prezentacje baz danych odbywać się będą na czterech dwuprocesorowych serwerach Suna. Przewidujemy również udział firm konsultingowych, jednakże pod warunkiem silnej obecności firm polskich.

Wśród najważniejszych działań Stowarzyszenia przewidzianych na ten rok znajdują się m.in.:

1. Wiosenne Forum SRSO - Łańsk '96 - "Turniej Baz Danych"

2. Jesienne Forum SRSO - "Warsztaty Sieciowe"

3. V edycja Nagrody im. Stanisława Staszica.

Poza napiętym jak zwykle rozkładem zajęć seminaryjnych przygotowujemy równocześnie program spotkań uczestników, którym towarzyszyć będzie bogaty program artystyczny.

Przesyłam pozdrowienia

Paweł Skoczyński

kierownik biura Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Otwartych


TOP 200