TurboLinux ułatwia wdrażanie serwerów Linux

TurboLinux przygotował nowe oprogramowanie zarządzające, które ma umożliwić zmniejszenie kosztów wdrażania i utrzymywania aplikacji, łatek i poprawek na serwerach Linux.

TurboLinux przygotował nowe oprogramowanie zarządzające, które ma umożliwić zmniejszenie kosztów wdrażania i utrzymywania aplikacji, łatek i poprawek na serwerach Linux.

Pakiet o nazwie PowerCokpit, oparty na przeglądarce, automatyzuje konfigurowanie i wdrażanie serwerów Linux w sieci, uwalniając administratorów od czasochłonnych i zadań związanych z tym przedsięwzięciem.

Zobacz również:

PowerCokpit identyfikuje serwery, które potrzebują zmian konfiguracyjnych, dystrybuuje te zmiany do tych serwerów, a nawet instaluje system operacyjny Linux i inne aplikacje. Według zapewnień firmy poprzez zestaw prostych komend można automatycznie zainstalować i skonfigurować dużą liczbę serwerów Web, poświęcając każdemu z nich nie więcej niż dziesięć minut. Oprogramowanie to pozwala także przechowywać różne "tożsamości" dla każdego serwera w grupie, co ułatwia rekonfigurację serwera jako urządzenia innego typu - na przykład urządzenia buforującego.

PowerCokpit używa PxE 2.0 - oprogramowania, które pozwala na automatyczne włączanie zasilania komputera oraz przeładowanie przed instalacją i konfigurowaniem. Oprogramowanie jest dystrybuowane lokalnie lub zdalnie. Program przechowuje informacje o każdym serwerze w repozytorium XML. Za pomocą tego oprogramowania administratorzy mogą tworzyć reguły dystrybucji indywidualnych lub replikować dane (z jednej maszyny na inną).

PowerCokpit jest podobny do Norton Ghost firmy Symantec czy ZENworks Novella. Cena za oprogramowanie kształtuje się na poziomie 100-200 USD za węzeł. Licencja na cały ośrodek: 50-100 tys. USD.


TOP 200