Tulip Computers i ochrona danych

Firma Tulip Computers oferuje oryginalne, sprzętowe sposoby ochrony danych: SPP (System Password Protection), SCM (System Control Manager) oraz SCP (System Configuration Protection).

Firma Tulip Computers oferuje oryginalne, sprzętowe sposoby ochrony danych: SPP (System Password Protection), SCM (System Control Manager) oraz SCP (System Configuration Protection).

Metoda ochrony SPP, stosowana we wszystkich systemach Tulip Vision Line, jest przeznaczona dla użytkowników PC i stacji roboczych. Pozwala na zabezpieczenie hasłem podstawowych funkcji takich jak: ładowanie systemu, wyłączenie klawiatury, wygaszenie ekranu czy reset komputera.

Metoda SCM może być stosowana również w serwerach i pozwala dodatkowo na zabezpieczenie hasłem włączania oraz wyłączania zasilania, a także unikatowej funkcji Trigger, która pozwala na zaprogramowanie momentu wyłączenia się systemu. Funkcja Trigger umożliwia wykonywanie przez system zadań nie wymagających obsługi i jego samoczynne wyłączenie się po określonym czasie. SCM komunikuje się z użytkownikiem za pomocą wyświetlacza LCD.

Metoda SCP przeznaczona jest dla administratora sieci i pozwala na zabezpieczenie we/wy danych oraz kontrolę konfiguracji. Ochronie podlegają: dostępność portów szeregowych i równoległych, uruchomienie programu zmian konfiguracji, automatycznej konfiguracji EISA, programu setup BIOS oraz dostęp do systemu przez zewnętrzny FDD.

Sprzętowe mechanizmy ochrony danych zastosowane przez Tulip Computers są zgodne z dowolnymi systemami operacyjnymi.


TOP 200