Trzydziestu siedemdziesięciu ludzi Novella

370 firm otrzymało autoryzację na sprzedaż produktów Novella w 1997 r.

370 firm otrzymało autoryzację na sprzedaż produktów Novella w 1997 r.

Autoryzacja partnerów Novella rozpoczęła się na początku br. Jej uwieńczeniem był cykl szkoleń, przeprowadzonych przez firmę w marcu br. Ostatecznie tytuł Novell Authorised Reseller (NAR) zdobyło 110 firm. 220 otrzymało tytuł Novell Networking Partner (NNR), a 11 największych sprzedaje produkty sieciowe w ramach umowy Novell System House (NSH). W 1996 r. autoryzowano ok. 320 partnerów Novella.

Tomasz Surmacz, prezes Novell Polska, nie ukrywa, że tytuł autoryzowanego partnera firmy otrzymują ci, którzy "kładą specjalny nacisk na sprzedaż produktów sieciowych Novella". Jego zdaniem, nie przeszkadza to firmie sprzedawać Windows NT Microsoftu i Unixa SCO, ale "szukamy raczej tych, którzy zadbają, by klient wybrał nasz produkt". W Polsce ok. 185 autoryzowanych partnerów Novella sprzedaje również systemy sieciowe innych producentów. Przedstawiciele Novell Polska podają, że w ub.r. firma sprzedała w kraju oprogramowanie za ok. 17 mln USD wg cen katalogowych.

Warunki Novella

Współpracą z partnerami Novella zajmują się w Polsce firmy dystrybucyjne - ABC Data, Computer 2000 Polska i Techmex. Przyszły NAR musi zatrudniać jednego certyfikowanego administratora Novella i otrzymać rekomendację od dystrybutora. W 1997 r. każdy z dystrybutorów dysponował pulą ok. piętnastu tytułów NAR. "Aby otrzymać tytuł, dealer musiał przedstawić referencje - jak i komu sprzedawał produkty Novella w minionym roku" - twierdzi Piotr Żyliński z Computer 2000 Polska. NNP musi zatrudniać na etacie co najmniej jednego certyfikowanego inżyniera, mieć osobę do sprzedaży produktów sieciowych tej firmy, a także przedstawić projekt instalacji wykonanej u klienta na platformie NetWare. Natomiast 11 firm posiadających tytuł NSH musi zatrudniać co najmniej 3 certyfikowanych inżynierów, a ubiegając się o autoryzację, powinny przedstawić modelowe wdrożenie produktu odpowiadające kryteriom przedstawionym przez Novella.

Sprzedaż wspomagają również tzw. subdystrybutorzy, do których w Polsce zalicza się MSP TH'system, System 3000 i JTT Computer. Ta ostatnia firma - jak poinformował Jarosław Kowalski z Novella - w najbliższym czasie podpisze wraz z Optimusem umowę OEM. Dzięki niej będzie mogła sprzedawać produkty Novella zainstalowane na własnych serwerach. Pośrednikiem w zawarciu umowy będzie bielski Techmex.

Pomagamy sobie sami

Do partnerów Novella w Polsce zalicza się również grupę 200 firm, zajmujących się rozwijaniem aplikacji do NetWare. Oprogramowanie tworzone przez polskich projektantów to przede wszystkim systemy F/K lub aplikacje billingowe instalowane np. w Telekomunikacji Polskiej S.A. i PKO S.A. ABC Data, Centrum Technik Sieciowych i System 3000 należą natomiast do grupy partnerów serwisowych Novella, którzy użytkownikom systemu NetWare odpłatnie świadczą pomoc techniczną. Między innymi w ramach wykupionego abonamentu administrator sieci NetWare może liczyć na pomoc specjalistów Novella przy usuwaniu problemów na miejscu. "Pomoc tego typu świadczy się, jeśli firma znajduje się w promieniu 50 km od ośrodka pomocy technicznej" - wyjaśniają przedstawiciele ABC Data. Na razie jednak - według ich opinii - oferta ośrodków nie cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200