Trzy serwery i trzech klientów

Microsoft będzie oferować sześć wersji systemu operacyjnego Windows.

Microsoft będzie oferować sześć wersji systemu operacyjnego Windows.

Wzorem Novella, Microsoft zapowiedział wprowadzenie na rynek specjalnej wersji serwera Windows NT przeznaczonej dla małych i średnich firm. Wcześniej firma przedstawiła także zarys korporacyjnej wersji systemu. Oznacza to, że już wkrótce dostępne będą trzy wersje serwera Windows NT przeznaczone dla różnych segmentów rynku: Small Business Server, standardowa wersja Windows NT Servera oraz korporacyjna wersja NT Server Enterprise Edition. Każda wersja serwera ma zawierać technologię Microsoft Transaction Server i Microsoft Message Queue Server (MSMQ), co umożliwi niezależnym producentom dodanie np. bezawaryjności (fault-tolerance) do każdej z wersji systemu w odpowiednim poziomie funkcjonalności wymaganym w danym segmencie rynku.

Pakiet Small Business Server (SBS) będzie zawierał serwer Windows NT, a także kilka innych komponentów rodziny BackOffice: SQL Server, Internet Information Server (IIS), Proxy Server i Exchange. Ma być uproszczona także administracja i procedura instalacyjna systemu.

SBS ma zawierać jednak pewne istotne ograniczenie – w pakiet znajdzie się licencja na równoczesny dostęp dla maksymalnie 25 użytkowników. Limit obsługiwanej liczby użytkowników nie jest tylko ograniczeniem zapisanym w licencji, ale wprowadzono także programowe ograniczenia w produkcie, uniemożliwiające obsługę więcej niż 25 użytkowników. Podobne restrykcje wprowadzono także w NT Workstation 4.0 (do 15 użytkowników), gdy Microsoft stwierdził, iż wielu użytkowników wykorzystuje ten system zamiast Windows NT Server (głównie ze względu na cenę obu produktów).

„Spodziewamy się, że produkt znajdzie szczególne zainteresowanie wśród użytkowników” – przewiduje Steve Ballmer, wiceprezes Microsoftu. Nie ujawnił on jednak ceny nowego systemu, co umożliwiłoby weryfikację tych optymistycznych przewidywań.

Średnim i dużym firmom Microsoft proponuje oprogramowanie Windows NT Server w obecnym kształcie. W kolejnej wersji zostanie ono wzbogacone o technologię Hydra (rozwiązanie licencjonowane od firmy Citrix), umożliwiającą pracę w trybie wielosesyjnym (na serwerze NT uruchamiane są aplikacje, do których dostęp odbywa się w trybie terminalowym), co ma być bezpośrednią odpowiedzią Microsoftu na zagrożenie ze strony komputerów sieciowych NC.

Najbardziej zaawansowaną technologicznie wersją systemu stanie się NT Server Enterprise Edition (NTS/e), przeznaczony dla firm, wymagających dużej dostępności systemu i jego wydajności. NTS/e ma zawierać rozwiązanie klastrowe WolfPack, oferować 64-bitowe mechanizmy adresowania pamięci (VLM) i obsługiwać standardowo serwery zawierające do ośmiu procesorów.

System ten ma służyć jako platforma dla zasobochłonnych aplikacji np. hurtowni danych czy też równoległych baz danych. Firmy, zamierzające wykorzystywać mechanizmy 64-bitowe, będą zmuszone do stosowania serwerów z procesorami Alpha (Digital). Na razie bowiem niedostępny jest 64-bitowy procesor Intela Merced.

Po stronie klienta

Podobnie jak dla serwerów, tak i dla klientów sieciowych Microsoft proponuje trzy różne wersje systemów operacyjnych: Windows Personal Edition, Windows NT Workstation i Windows NT Workstation Professional.

Windows Personal Edition to najprostsza z wersji NT Workstation (NTW), która ma zastąpić Windows 95. Jest ona przeznaczona dla użytkowników indywidualnych i ma stać się standardową wersją NTW, „odchudzoną” o niektóre mechanizmy zabezpieczeń i funkcje administracyjne nieprzydatne użytkownikom nie korzystającym na stałe z sieci komputerowej.

Standardowe NT Workstation, takie jak dostępne obecnie na rynku, jest promowane jako podstawowy klient w sieci korporacyjnej. Argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem to: lepsze niż w Windows 95 mechanizmy zabezpieczeń, większa stabilność systemu i łatwość obsługi, a ponadto dodanie techniki „włącz i używaj” oraz mechanizmów zarządzania energią w NTW 5.0, co uczyni ten system bardziej przyjaznym dla użytkowników komputerów przenośnych.

Ostatnim z systemów klienckich jest NT Workstation Professional dedykowany do pracy na wysoko wydajnych stacjach roboczych, będący platformą dla profesjonalnych aplikacji: CAD, 3D, wideo itp. Podobnie jak wersja Enterprise serwera Windows NT, tak i NTW Professional będzie potrafiła adresować 64-bitową pamięć.


TOP 200