Trzy firmy, jeden system

Wdrożenie nowej platformy biznesowej jest kolejnym etapem rozwoju działalności firmy AB w regionie Europy Środowo-Wschodniej. Z systemu dostarczonego przez QAD będzie korzystać ponad 600 użytkowników.

Mija dwa i pół roku odkąd wrocławska firma AB przejęła działającą w Czechach i na Słowacji firmę AT Computers Holdings. Zakup jednej z największych firm branży IT miał pozwolić na wykorzystanie efektu skali i umocnienie pozycji rynkowej AB. Choć akwizycja utorowała wrocławskiej firmie drogę do pozycji lidera segmentu dystrybucji sprzętu teleinformatycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, przed Grupą nadal wiele korzyści synergicznych. Realizację tego celu utrudniał brak spójnego systemu informatycznego w poszczególnych spółkach.

W czeskiej i słowackiej spółce AB nadal utrzymywana jest infrastruktura informatyczna korzeniami sięgająca działalności AT Computers Holdings. Swoje lata ma też rozwiązanie działające w centrali AB. Oprogramowanie firmy QAD od lat wspiera działalność wrocławskiej spółki. Podobnego wsparcia brakuje jednak firmom należącym do AT Computers Holdings. Całej Grupie AB brakuje zaś jednolitego narzędzia umożliwiającego planowanie sprzedaży oraz pełną konsolidację danych finansowo-księgowych. W przyszłym roku ten stan rzeczy ma ulec zmianie.

Jeden system, trzy spółki

"Aktualizacja systemu jest bezpieczniejsza niż wdrożenie całkiem nowej platformy. Do takiej zmiany łatwiej można przygotować całą organizację" - mówi Bartosz Budrewicz, dyrektor ds. IT w firmie AB.

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęły się prace związane z modernizacją platformy biznesowej AB. "Od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się do tego projektu. Prace przygotowawcze do wdrożenia rozpoczęły się w końcówce zeszłego roku. Teraz prace nad właściwym wdrożeniem trwają pełną parą" - mówi Bartosz Budrewicz, dyrektor ds. IT w firmie AB. Uruchomienie systemu w Polsce ma zbiec się z końcem roku finansowego AB. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdań finansowych ma być realizowane już w nowym systemie. "Z początkiem lipca startujemy z systemem w AB. Najpierw Polska i przetarcie szlaków. Będziemy starali się jak najbardziej zunifikować nową platformę aplikacyjną, ale nie da się ukryć, że Czesi i Słowacy mają unikalne, specyficzne dla siebie wymagania" - mówi Bartosz Budrewicz. Specyfika działalności firmy AB u naszych południowych sąsiadów wiąże się m.in. z jednym magazynem obsługującym całość działalności firmy w Czechach i na Słowacji. To zaś powoduje konieczność wprowadzenia dodatkowych modyfikacji w zakresie gospodarki magazynowej oraz rozliczeń w obrębie Grupy AB. Wdrożenie spójnej platformy biznesowej obejmującej swoim zasięgiem wszystkie trzy podmioty ma urealnić wspólne budżetowanie w ramach grupy kapitałowej.

Podstawą do selekcji nowego systemu dla Grupy QAD była m.in. dokumentacja zawierająca istotne kryteria oraz następujące w dalszej kolejności prezentacje możliwości konkurencyjnych rozwiązań. "Wybraliśmy system QAD, ale zgodnie z dobrymi praktykami wcześniej zrobiliśmy przegląd rozwiązań dostępnych na rynku. Rozważaliśmy wdrożenie systemów firm: IFS, Microsoft, SAP, Oracle i QAD właśnie" - wspomina Bartosz Budrewicz.


TOP 200