Trzecie wybory Prokomu

Już trzeci raz, w warunkach ostrej konkurencji wielu firm, w tym także znanych światowych, gdyńska firma Prokom obsługiwała wybory w Polsce (samorządowe na terenie całego kraju a jednocześnie uzupełniające do Senatu w dwóch województwach).

Już trzeci raz, w warunkach ostrej konkurencji wielu firm, w tym także znanych światowych, gdyńska firma Prokom obsługiwała wybory w Polsce (samorządowe na terenie całego kraju a jednocześnie uzupełniające do Senatu w dwóch województwach).

Do obsługi informatycznej wyborów parlamentarnych w 1993 r. Prokom dostarczył i zainstalował, w 52 wojewódzkich biurach wyborczych (WBW) , sprzęt komputerowy Compaqa, terminale Wyse oraz karty wielodostępu Computone.

W bieżącym roku zadaniem Prokomu było utrzymanie w ruchu serwerów (z systemem SCO Unix), terminali i urządzeń pomocniczych we wszystkich wojewódzkich biurach wyborczych (WBW) oraz w krajowym biurze wyborczym (KBW). Dodatkowo, we współpracy z TPSA Centrum Systemów Teleinformatycznych Polpak (operator krajowej 19-węzłowej sieci X.25) utrzymywana była łączność i transmisja danych między wszystkimi biurami wyborczymi.

Oprogramowanie, które wspomagało pracę KBW zostało wykonane przez dwóch specjalistów z Prokomu - Jerzego Sorokowskiego i Eugeniusza Własika. Wykonali je głównie przy użyciu Informix-4GL - zaś elementy oprogramowania służące wizualizacji danych za pomocą Informix HyperScript-tools.

Wszystkie biura wyborcze - krajowe i wojewódzkie - stosowały mechanizm bazy danych Informix OnLine 5.01, pozwalający na przetwarzanie rozproszone.

W czasie gorących wyborczych chwil firma Prokom gwarantowała 24-godzinny termin usunięcia każdej awarii systemu na terenie całej Polski. Zapewniały to całodobowe dyżury pracowników serwisu technicznego pełnione w centrali firmy, w Gdyni oraz we wszystkich jej oddziałach - w Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu. Dla obsługi wyborów (podobnie jak i dla dużych klientów Prokomu, którzy korzystają z systemów wspomagających zarządzanie), działał zdalny serwis systemów świadczony za pośrednictwem sieci Polpak.


TOP 200