Trzecie podejście do CEPiKu

MSWiA rozpisało przetarg na budowę systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Zaproszono do niego firmy: ComArch, ComputerLand, IBM Polska i Softbank. Jego rozstrzygnięcie nastąpi nie wcześniej niż w listopadzie br.

MSWiA rozpisało dzisiaj (27 września) przetarg na budowę systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Zaproszono do niego firmy: ComArch, ComputerLand, IBM Polska i Softbank. Jego rozstrzygnięcie nastąpi nie wcześniej niż w listopadzie br. Koszt projektu szacowany jest na 130 mln zł. Według projektu obecnego rządu, 90 mln zł ma zostać zagwarantowane w przyszłorocznym budżecie. Nie wiadomo jednak, czy takie założenia zaakceptuje nowy rząd tworzony przez SLD-UP.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy o ruchu drogowym nie zawiera zapisów pozwalających przekazywać opłat pobranych za udostępnienie podmiotom innym niż wymienione w ustawie danych lub informacji z ewidencji na inwestycje związane z rozwojem i eksploatacją bazy technicznej ewidencji.

Zobacz również:

Szczegółową organizację centralnej ewidencji pojazdów ma określić dopiero stosowne rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji przygotowane w porozumieniu z ministrem finansów. Być może tutaj znajdzie się wspomniany wyżej zapis. Z tego tytułu państwo miałoby pozyskać na CEPiK ok. 40 mln zł. Budowa systemu - zgodnie z ustawą o ruchu drogowym - ma zostać zakończona do grudnia 2003 r. Obecny przetarg jest trzecim podejściem do stworzenia systemu CEPiK. W 1998 r. rozpoczęto budowę wersji pilotowej, która miała działać od 1 stycznia 1999 r. Drugi przetarg rozpisano w grudniu 2000 r., jednak unieważniono go ze względu na brak pieniędzy na system w budżecie.


TOP 200