Trzecie Forum Technologii Informatycznych w Mrągowie

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego zaprasza do udziału w Trzecim Forum Technologii Informatycznych, które odbędzie się w Mrągowie w dniach 21-25 listopada w hotelu Mrongovia.

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego zaprasza do udziału w Trzecim Forum Technologii Informatycznych, które odbędzie się w Mrągowie w dniach 21-25 listopada w hotelu Mrongovia.

Forum adresowane jest głównie do osób odpowiedzialnych za decyzje dotyczące strategii rozwoju informatyki w instytucjach i przedsiębiorstwach. W trakcie Forum swoje najnowsze osiągnięcia przedstawią bezpośrednio, lub przez swoich polskich przedstawicieli największe firmy informatyczne. Będzie też możliwe przeprowadzenie rozmów na temat warunków sprzedaży prezentowanych rozwiązań. Przewidywany jest również udział w Forum osób odpowiedzialnych za decyzje informatyki w skali kraju.

W celu zgłoszenia udziału w Forum, należy wyciąć zamieszczony poniżej formularz, wypełnić go i przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Oddział Gornośląski

40-014 Katowice ul. Mariacka 6

tel./fax 53 81 02


TOP 200