Trzecia w Europie

Brytyjska Logica i CMG prowadzą rozmowy w sprawie fuzji. W efekcie ich połączenia powstałaby trzecia z największych w Europie firm świadczących usługi IT, po Cap Gemini Ernst & Young i francuskiej grupie Atos Origin.

Wartość transakcji realizowanej w drodze wymiany akcji jest szacowana na 1,4 mld USD. Po sfinalizowaniu fuzji 60% akcji nowego podmiotu należałoby do firmy Logica, pozostałe do CMG. Obie firmy świadczą usługi doradcze i outsourcingowe, specjalizują się także w systemach mobilnych. Zarówno Logica, jak i CMG oferują platformy obsługujące przesyłanie wiadomości SMS i MMS w sieciach telefonii komórkowej.

Fuzja spółek ma zapewnić obniżenie kosztów działalności i możliwość skuteczniejszego konkurowania na rynku rozwiązań dla telekomunikacji m.in. z takimi firmami, jak Nokia i Ericsson.

Zobacz również:


TOP 200