Trzecia siła

ABG Spin zamierza oprzeć strategię na produkcji oprogramowania i obsłudze sektora publicznego.

ABG Spin zamierza oprzeć strategię na produkcji oprogramowania i obsłudze sektora publicznego.

Dariusz Brzeski, przyszły prezes ABG Spin chce, aby firma koncentrowała się tylko na tych obszarach, które przynoszą godziwe marże. Odrzuca prostą integrację i pośrednictwo w sprzedaży sprzętu jako sposób podnoszenia wartości firmy, której kapitalizacja sięgnie 700 mln zł. Będzie dążyć, aby ABG Spin postrzegano jako producenta dedykowanych systemów dla dużych klientów. Zamierza rozwijać grupę kapitałową przez wzrost organiczny i akwizycje.

Tak sformułowany program nie jest nadzwyczaj oryginalny. Z niewielkimi modyfikacjami mógłby podpisać się pod nim szef każdej polskiej firmy, która wyrosła z integracji. Ciekawy jest jednak kontekst, w którym padają te słowa. Decydując się na fuzję ze Spinem, ABG znalazł się w tym samym punkcie rozwoju, co dwie inne firmy aktywnie uczestniczące w konsolidacji rynku IT - Asseco i ComputerLand. Ta druga wzmocniona po połączeniu z Emaxem będzie bezpośrednio rywalizować z ABG Spin praktycznie o te same obszary rynku.

Więcej oprogramowania

Pod względem przychodów ABG Ster-Projekt jest ponad dwukrotnie większy od Spinu, mimo że zatrudnia dwa razy mniej pracowników. Największe różnice ujawniają się jednak w strukturze przychodów. Około 63% przychodów Spinu pochodzi ze sprzedaży oprogramowania, reszta z integracji. Odwrotne proporcje są w ABG Ster-Projekt.

Dariusz Brzeski już raz poradził sobie z połączeniem dwóch spółek o mocno zróżnicowanej strukturze. Wzbudził szacunek w branży i wśród analityków, stawiając na nogi chylący się ku upadkowi Ster-Projekt. Stojąc na czele ABG, doprowadził do przejęcia kilkakrotnie większej spółki z zamiarem przekształcenia jej w integratora o nowoczesnym profilu. "ABG miał 90% przychodów z oprogramowania, resztę z integracji. W Ster-Projekcie było odwrotnie" - wspomina. Po połączeniu ABG ze Ster-Projektem udział ten zaczął rosnąć (obecnie to ok. 30%), ale nadal jest daleki od docelowego. Prezes zakłada, że sprzedaż systemów IT pisanych na zamówienie powinna składać się na 70% przychodów ABG Spin. Na ten cel daje sobie dwa lata.

Ludzie i spółki

Trzecia siła

Firmy osiagające przychód z obsługi sektora administracja w 2005 r.

Do sprawnego przeprowadzenia fuzji ze Spinem doświadczenia wyniesione z połączenia ABG i Ster-Projektu mogą nie wystarczyć. Po pierwsze większa jest skala przedsięwzięcia, inne są też okoliczności. Tym razem ABG nie występuje w roli ratownika, który rusza na odsiecz tonącemu okrętowi. ABG i Spin to firmy o ugruntowanej pozycji i przekonane o własnej wartości. Chociażby z tego powodu tzw. aspekt ludzki będzie odgrywać większą rolę niż przy scaleniu ABG i Ster-Projektu. Obecnie w obu spółkach pracuje 1300 osób. Wprawdzie Dariusz Brzeski i prezes Spinu Michał Górski przekonują, że synergia kosztowa była trzeciorzędnym motywem fuzji, ale trudno sobie wyobrazić, by obyło się bez ofiar i redukcji etatów.

Zanim narodzi się ABG Spin, konieczne będzie także przeprowadzenie porządków w obu grupach kapitałowych. Zwłaszcza rozrośnięta jest grupa Spinu, w skład której wchodzi siedem spółek zależnych i dwie stowarzyszone. Dwie najcenniejsze spółki - Optix i Kom-Pakt - nie są w 100% własnością Spinu i zrozumiałym zamiarem jest przejęcie nad nimi pełnej kontroli. Prawdopodobnie ich odrębność, podobnie jak DRQ należącej do ABG, zostanie zachowana i dalej będą występować na rynku pod własną marką. Zarząd na razie wstrzymuje się z ogłoszeniem, czy pozostałe spółki zależne zamierza inkorporować, czy raczej utrzyma ich suwerenność.

Publiczny na pierwszym miejscu

Sektor publiczny ma być głównym klientem ABG Spin. Jak policzyliśmy na podstawie skonsolidowanych wyników z 2005 r., ABG Spin już teraz osiągałby 41% przychodów z kontraktów z instytucjami publicznymi i administracją państwową.

ABG Ster-Projekt wyspecjalizował się w systemach wspomagających gospodarkę rolną. Koronną referencją przekładającą się na warte dziesiątki milionów kontrakty jest system IACS. Spin niewiele zarabia na informatyzacji administracji państwowej, ale wysoki udział przychodów z sektora publicznego (ok. 35%) zapewniają spółce kontrakty na rynku informatyzacji służby zdrowia. Od lat Spin, podobnie jak rywalizujący z nim ComputerLand, żyje nadzieją pozyskania kontraktu na budowę Rejestru Usług Medycznych. Dałoby to pewne źródło finansowania na wiele lat.

Od ubiegłorocznych wyborów w sektorze publicznym panuje zastój. "Nauczyliśmy się cierpliwości w kontaktach z administracją" - mówi Dariusz Brzeski pytany o to, czy oparcie strategii na sprzedaży rozwiązań dla kapryśnego klienta, jakim jest sektor publiczny, nie jest zbyt ryzykowne. "W informatyzacji administracji jesteśmy jako kraj strasznie zapóźnieni. Z pomocą unijnych funduszy projekty w administracji muszą wreszcie ruszyć" - mówi Michał Górski.

Na liście priorytetów za sektorem publicznym plasuje się telekomunikacja (ok. 25% przychodów ABG Spin). W tej dziedzinie więcej do zaproponowania ma Spin, który wyrósł na zleceniach dla Telekomunikacji Polskiej. ABG Ster-Projekt zarabiał w sektorze telekomunikacyjnym głównie na budowie centrów przetwarzania danych.

W mniejszym stopniu można liczyć na synergię w energetyce. W tym sektorze Spin ma markę i dedykowane produkty, ale ABG Ster-Projekt był w energetyce praktycznie nieobecny. Podobnie wygląda sytuacja w przemyśle. Z kolei Spin nie istniał na rynku finansowym i bankowym, które to były trzecim źródłem przychodów ABG. Tradycyjnie już duże nadzieje kierownictwo ABG wiąże z sektorem mundurowym, choć jego wkład do ogólnego bilansu jest znikomy. Nadzieje te opierają się na przekonaniu, że służby mundurowe, podobnie jak administracja, muszą wreszcie wziąć się za informatykę.

Zagranica z umiarem

Trzecia siła

Podział sektorowy przychodów ABG Ster-Projekt i SPIN za 2005 r.

"Nie uważamy, żeby w ciągu 2, 3 lat można było osiągnąć wielkie sukcesy na rynkach zagranicznych, które istotnie przełożyłyby się na wyniki finansowe spółki" - twierdzi Dariusz Brzeski. Ta wypowiedź dobrze charakteryzuje umiarkowaną strategię międzynarodową ABG Spin. Spółka nie będzie inwestować w zagraniczne oddziały i zespoły wdrożeniowe dopóty, dopóki nie pojawi się realna perspektywa pozyskania rentownego kontraktu. Z takim nastawieniem ABG bliżej do ComputerLandu niż do Asseco idącego na podbój Europy Środkowej.

Największym zagranicznym sukcesem ABG Ster-Projekt jest realizowany w Rumunii system obsługi dopłat bezpośrednich dla rolników i projekty w NATO. Jak dotąd służą one przede wszystkim prestiżowi spółki, ponieważ ich wpływ na wyniki finansowe jest niewielki. Rumuński IACS, który według prezesa ABG jest największym projektem realizowanym w tym kraju przez zagranicznego integratora, ma wartość poniżej 5 mln euro. Większy strumień pieniędzy powinien popłynąć z Rumunii, gdy kraj ten wstąpi do UE, a system po fazie wdrożenia trzeba będzie utrzymywać w ruchu.

Doświadczeń zagranicznych prawie w ogóle nie ma Spin. W Rumunii działa spółka Wiedza Net wchodząca w skład grupy kapitałowej Spinu. Najbardziej eksportowym produktem spółki jest oprogramowanie do obsługi stacji krwiodawstwa, które bez większych zmian mogłoby być zaimplementowane w większości krajów naszego regionu. Również rozwiązania billingowe dla telekomunikacji i energetyki można próbować wdrażać za granicą. Jednak do czasu zakończenia procesu połączenia podbój zagraniczny będzie wstrzymany.

Wokół fuzji

  • Zarząd: Prezesem ABG Spin będzie Dariusz Brzeski; wiceprezesem Michał Górski, obecny prezes Spin SA. Dalszy skład zarządu ma zostać ustalony w ciągu kilku miesięcy.
  • Akcjonariat: Największym akcjonariuszem ABG Spin będzie Prokom Software - z ponad 40-proc. udziałem; drugim Dariusz Brzeski - prawie 7%.
  • Zachęta do pracy: ABG Spin przewiduje specjalną emisję menedżerską, której beneficjantami będzie ok. 30-40 pracowników na stanowiskach menedżerskich.
  • Rentowność: Zakłada się, że po połączeniu i zmianach organizacyjnych, rentowność ABG Spin wzrośnie do 9-10%. W 2005 r. rentowność ABG i Spin wynosiła ok. 5-6%.
  • Bez Steru: W nazwie nowej spółki nie pojawi się człon Ster-Projekt. Jedyną pamiątką po tej zasłużonej marce jest "S" w nowym logo ABG Spin.
  • Przeprowadzka: ABG Ster-Projekt jest w trakcie przeprowadzki do budynku Millenium Plaza w centrum Warszawy. Tam będzie mieścić się siedziba ABG Spin.
  • Harmonogram: Plan połączenia ABG Ster-Projekt i Spinu powstanie do końca lutego. Głosowania walnych zgromadzeń akcjonariuszy obu spółek planowane są na maj; zakończenie fuzji w czerwcu 2007 r.

TOP 200