Trzecia edycja konkursu Lider Informatyki rozstrzygnięta

Liderami Informatyki 1999 zostały: w kategorii przemysł - Fabryki Mebli FORTE SA z Ostrowi Mazowieckiej, w kategorii finanse i bankowość - Giełda Papierów Wartościowych SA, Warszawa, w kategorii handel i usługi - Spedycja Polska SPEDPOL sp. z o.o. z Warszawy, w kategorii organizacji użyteczności publicznej - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II i w kategorii administracja państwowa - Urząd Miasta Krakowa.

Liderami Informatyki 1999 zostały: w kategorii przemysł - Fabryki Mebli FORTE SA z Ostrowi Mazowieckiej, w kategorii finanse i bankowość - Giełda Papierów Wartościowych SA, Warszawa, w kategorii handel i usługi - Spedycja Polska SPEDPOL sp. z o.o. z Warszawy, w kategorii organizacji użyteczności publicznej - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II i w kategorii administracja państwowa - Urząd Miasta Krakowa.

W uzasadnieniu przyznania tytułu Lidera Informatyki 1999 Fabrykom Mebli FORTE SA jury konkursu napisało: "Wpisane w cele i strategię przedsiębiorstwa rozwiązania informatyczne pozwoliły nie tylko wesprzeć restrukturyzację, ale także zająć silną pozycję na konkurencyjnym rynku producentów mebli. Na uznanie zasługują także realizowane plany wykorzystania narzędzi informatycznych do kreowania nowych, efektywniejszych sposobów pracy oraz budowania bliskości z klientem. Warte podkreślenia jest również zaangażowanie kierownictwa przedsiębiorstwa w procesy informatyzacji, a także wysoka kultura techniczna i organizacyjna, co w przypadku Fabryk Mebli FORTE jest tym trudniejsze, że przedsiębiorstwo to jest przedsiębiorstwem wielozakładowym".

W przypadku Spedycji Polskiej SPEDPOL sp. z o.o. szczególną uwagę zwrócono na "zbudowane nowatorskie na polskim rynku rozwiązania informatyczne, które pozwoliły doskonale dopasować ofertę firmy do potrzeb klientów, nie tylko spedycyjnych, a obsługujących także pełen zakres nowoczesnych usług logistycznych".

W przypadku Giełdy Papierów Wartościowych SA w uzasadnieniu czytamy: "W realizacji zadania obsługi polskiego rynku kapitałowego system informatyczny stanowi podstawowe narzędzie. Od jego funkcjonalności i niezawodności zależy poprawność, szybkość i bezpieczeństwo transakcji, a także zaufanie inwestorów i obywateli. Zespół informatyki GPW podjął wyzwanie zbudowania takiego systemu i profesjonalnie się z niego wywiązał".

Z kolei Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II uhonorowany został tytułem Lidera Informatyki 1999 m.in. "w dowód uznania dla włączenia nowoczesnych technik teleinformatycznych do procesu diagnozy i leczenia pacjentów", a Urząd Miasta Krakowa "za wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu przestrzenią miejską i usprawnianiu obsługi obywateli".

W finale poszczególnych kategorii tegorocznej edycji konkursu znaleźli się: w kategorii przemysł - Elbrewery Company Ltd., sp. z o.o., Elbląg, Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS SA, Zielona Góra, Wrigley Poland sp. z o.o., Poznań i Zakłady Mebli Giętych FAMEG SA z Radomska; w kategorii finanse i bankowość - Bank Przemysłowo-Handlowy SA z Krakowa i Wielkopolski Bank Kredytowy SA z Poznania; w kategorii handel i usługi - Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny SA, Gliwice, oraz STOEN SA z Warszawy; w kategorii administracja państwowa - Kancelaria Sejmu RP, Urząd Miasta Chorzów i Urząd Miejski w Gdańsku.

Jury III edycji konkursu obradowało w składzie: Ludwik Maciejec, Krzysztof Stańczuk, Wiesław Paluszyński, Marian Kuraś i Wojciech Raducha.