Trzeci kwartał trudniejszy dla HP

W zakończonym 31 lipca III kw. obrachunkowym koncern odnotował 5% wzrost przychodów do poziomu 17,35 mld USD. Wyniki operacyjne firmy były jednak nieco niższe od wcześniejszych prognoz i oczekiwań analityków.

Firma zamknęła III kw. z 297 mln USD zysku netto. (rok wcześniej HP miał ponad 2 mld USD straty). Na wyniku finansowym koncernu zaważyło spowolnienie sprzedaży serwerów Unix klasy średniej i podstawowej. Przychody działu Enterprise Systems pozostały na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego i wyniosły 3,71 mld USD. Sprzedaż komputerów PC z logo HP wzrosła w stosunku rocznym o 5% i przyniosła firmie 4,97 mld USD. Dział Personal System odnotował jednak stratę operacyjną sięgającą 56 mln USD. Sprzedaż usług wzrosła o 5% do poziomu 3,08 mld USD. Sprzedaż urządzeń drukujących w III kw. przyniosła HP ponad 5,24 mld USD. Dział drukarkowy odnotował największy wzrost, sięgający 10% wzrost obrotów, wypracowując 739 mln USD zysku.

Analitycy spodziewają się, że w swoim IV kw. HP uzyska przychód na poziomie 19 mld USD.

Zobacz również: