Trzeci kwartał Intela

W zakończonym 25 września III kwartale roku finansowego 1999 przychód Intela wyniósł 7,3 mld USD, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym (6,7 mld USD).

W zakończonym 25 września III kwartale roku finansowego 1999 przychód Intela wyniósł 7,3 mld USD, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym (6,7 mld USD). Natomiast zysk netto firmy wyniósł 1,9 mld USD. Po uwzględnieniu kosztów związanych z przejmowanymi przez Intela firmami, zysk netto w III kw. wyniósł jednak 1,5 mld USD (1,6 mld USD). Wyniki te są nieznacznie niższe niż oczekiwali analitycy.

W minionych 3 miesiącach Intel kupił firmy: Dialogic, Level One Communications, Softcom Microsystems i NetBoost. Sumaryczna wartość tych transakcji przekroczyła 3 mld USD.