Trzeci filar jednej sieci

Novell przejmie za 212 mln USD spółkę SilverStream, produkującą narzędzia do tworzenia aplikacji sieciowych w środowisku J2EE.

Novell przejmie za 212 mln USD firmę SilverStream Software. Amerykańska spółka jest producentem narzędzi do tworzenia aplikacji w środowisku J2EE i rozwijania usług Web.

Novell, dzięki przejęciu SilverStream, zamierza stać się jednym z głównych graczy na rynku oprogramowania narzędziowego, umożliwiającego tworzenie „Web services”. Promowana przez firmę strategia „One Net” ma obecnie opierać się na trzech filarach – podstawowych produktach Novella, usługach Cambridge Technology Partners i produktach SilverStream Software.

Zobacz również:


TOP 200