Trzech zamiast jednego

Andrzej Widerszpil, prezes Optimusa, który złożył rezygnację z tego stanowiska w listopadzie 2003 r., nie będzie miał bezpośredniego następcy.

Andrzej Widerszpil, prezes Optimusa, który złożył rezygnację z tego stanowiska w listopadzie 2003 r., nie będzie miał bezpośredniego następcy.

Trzech zamiast jednego

Wynik Optimusa w 2003 r. (w mln zł)

Rada nadzorcza postanowiła, że spółką będzie kierować trzech wiceprezesów. W związku z tym na stanowisko wiceprezesa nowosądeckiej firmy została powołana Małgorzata Walczak, dotychczasowy dyrektor zarządzający firmy. Będzie ona odpowiadać za sprzedaż małym i średnim firmom oraz strategię marketingową. Z początkiem marca br. stanowisko wiceprezesa spółki obejmie także Tomasz Lewandowski, który będzie odpowiadał za klientów strategicznych. Poprzednio był szefem sprzedaży do sektora finansowego w . Trzecim wiceprezesem ds. finansowych jest Zbigniew Mazur, który sprawuje tę funkcję już od czerwca 2002 r.


TOP 200