Trwają prace nad standardami dostępu do sieci komórkowych

Instytut Łączności zaprosił operatorów sieci Orange, Plus, T-Mobile i Play do współpracy nad stworzeniem standardów dostępu do sieci komórkowych z wykorzystaniem otwartych interfesjów programowania (API).

Instytut chce opracować ujednoliconą technicznie specyfikację dostępu do sieci operatorów mobilnych, aby każda aplikacja stworzona zgodnie z nowymi standardami działała poprawnie z sieciami wszystkich operatorów.

Efektem prac ma być zawarcie porozumienia regulującego sposób i koszty wspólnych prac oraz kwestię praw do standardu. Jak zapewnia Instytut Łączności, prace nad listą wymogów technicznych będą przeprowadzone w sposób jawny i otwarty dla wszystkich uczestników rynku.


TOP 200