Trwają prace nad cyfrowym euro

Cyfrowa waluta euro pojawi się na naszym kontynencie w ciągu najbliższych pięciu lat - twierdzi Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego.

Euro

Kluczowa kwestią, która musi być definitywnie rozwiązania przez wdrożeniem takiego projektu w życie, jest - według prezes - kwestia bezpieczeństwa cyfrowej waluty. Tym w pierwszej kolejności powinni się zająć zwolennicy wprowadzenia do obiegu finansowego Europy takiej waluty.

Zapotrzebowanie na cyfrową walutę jest duże, jednak musi to być absolutnie bezpieczna waluta, tak aby ryzyko włamania się do obsługujących ją systemów IT było minimalne. Christine Lagarde wierzy, że Europa zdąży na czas rozwiązać tę kwestię i dotrzyma tu kroku Chinom, które już pracują nad podobnym rozwiązaniem i uruchomiły nawet w zeszłym roku program pilotażowy promujący jej cyfrową walutę.

Zobacz również:

ECB (European Central Bank) zainicjował i zakończył konsultacje dotyczące europejskiej waluty cyfrowej, w których wzięło udział ponad 8 000 respondentów. Christine Lagarde zapowiedziała, że wiosną tego roku zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki tych konsultacji.


TOP 200