Trwają konsultacje dotyczące ważnej dyrektywy KE

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, iż cały czas trwają ogłoszone przez KE (Komisję Europejską) konsultacje społeczne dotyczące przeglądu Dyrektywy ws. redukcji kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.

Konsultacje

Chodzi o ocenę rozwiązań jakie zostały zaprezentowane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (oznaczonej numerem 2014/61/UE), która została przyjęta w maju 2014 roku. Dyrektywa porusza kwestię środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.

W opinii jej twórców powinna ona zachęcić wszystkie zainteresowane tym tematem strony do rozwijania szybkich sieci łączności elektronicznej poprzez obniżenie kosztów wdrażania za pomocą "zestawu zharmonizowanych środków". Opinie i wnioski w tej sprawie można zgłaszać do 2 marca 2021 r.

Zobacz również:

  • Nowy wymiar cyfrowego wszechświata
  • 3 filary unijnej strategii cyberbezpieczeństwa
  • Konsultacje dotyczące dyrektywy DSA przedłużone

Przegląd Dyrektywy jest częścią działań zapowiedzianych w programie prac Komisji do 2020 r. oraz w komunikacie w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy, w których podkreślono, że tylko w przypadku infrastruktury i sieci cyfrowych UE ma lukę inwestycyjną w wysokości 65 mld EUR rocznie. Ponadto konieczne są odpowiednie inwestycje na poziomach unijnym, krajowym i regionalnym, aby osiągnąć cele w zakresie łączności na 2025 r.

Nowe rozwiązanie ma być zgodne z Europejskim kodeksem łączności elektronicznej oraz przyczyniać się do ekologizacji sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach tzw. Europejskiego Zielonego Ładu.

Zamierzeniem Komisji jest to, aby zmieniony po konsultacjach instrument był dostosowany do aktualnych zmian technologicznych, rynkowych i regulacyjnych oraz by wspierał bardziej wydajne i szybkie wdrażanie zrównoważonych sieci o bardzo dużej przepustowości, w tym światłowodowych i 5G.

Wnioski i opinie w tej sprawie można zgłaszać online tutaj.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200