Trwa patentowa dyskusja

Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad ustawą umożliwiającą patentowanie oprogramowania zostało przesunięte o kolejny miesiąc. Podkomisja legislacyjna nie zdołała ustalić ostatecznej wersji projektu kontrowersyjnej ustawy.

Prace nad ustawa prowadzone są w Europie od początku 2002 r. wraz z pojawieniem się nowej dyrektywy dotyczącej patentowania oprogramowania. Prawo unijne w tym zakresie opiera się obecnie na rozwiązaniach z końca lat siedemdziesiątych ( art. 52 European Patent Convention).

Przeciwnicy ustawy, wywodzący się m.in. ze środowisk open source, twierdzą, że możliwość patentowania oprogramowania utrwali dominującą pozycję dużych, głównie amerykańskich koncernów. Patenty na oprogramowanie mogą przyczynić się do zmniejszenia konkurencyjności na rynku, jeśli w wyniku braku należytej weryfikacji, będę one obejmować nieinnowacyjne rozwiązania. Zdaniem oponentów kwestie ochrony interesów producentów oprogramowania w wystarczającym zakresie reguluje prawo autorskie.

Zobacz również:

  • Widełki płacowe będą standardem w Europie - i to nie tylko w branży IT
  • 5 najistotniejszych zmian zgłoszonych przez e-Izbę w projekcie ustawy „Polska cyfrowa. Pakiet zmian 2022”

Mimo, że dotychczas ustawa nie obejmowała możliwość patentowania oprogramowania, European Patent Office (EPO) przyznało już dotychczas ok. 30 tys. patentów na aplikacje, głównie przemysłowe. Nowelizacja prawa jak utrzymuje Komisja Europejska ma więc na celu uporządkowanie stanu faktycznego. Jeśli odpowiednia podkomisja legislacyjna zdąży wypracować projekt ustawy w ciągu 3 tygodni, ustawa zostanie poddana głosowaniu pod koniec czerwca br.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200