Trwa jeden z największych przetargów w administracji publicznej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło przetarg na dostarczenie kart chipowych na potrzeby projektu nowego dowodu osobistego - PL.ID. Zgłosiło się sześć firm, które walczą o jeden z największych kontraktów ostatnich lat. Przetarg ma być wart prawie 400 mln zł.

Firma, która zwycięży w przetargu, wykona projekt techniczny nowego dowodu osobistego i dostarczy karty wyposażone w mikroprocesor wraz z oprogramowaniem. MSWiA chce, by nowe dowody miały formę kart dualnych, zawierających jeden układ elektroniczny i dwa interfejsy: stykowy i bezstykowy. Ich zaletą jest możliwość wykorzystywania zarówno czytników kart zbliżeniowych, jak i czytników kart stykowych do wykonywania jednej operacji.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu minął 8 grudnia br. Swoje oferty złożyło sześć firm. Dwie spółki giełdowe, Sygnity i Wasko, firmy Gildia, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, konsorcjum Consortia, On Track Innovations Ltd., ASEC i Trusted Information Consulting oraz konsorcjum DGT- Allami Nyomda Nyrt - Challange Card Design Plastikkarten, Allami Nyomda Nyrt i Challange Card Design Plastikkarten GmbH.

Co ciekawe, MSWiA ogłosiło przetarg w trybie dialogu konkurencyjnego. Oznacza to, że zamówienie jest tak złożone, iż ministerstwo nie jest w stanie opracować specyfikacji zamówienia, ponieważ nie wie, jakie rozwiązania są dostępne na rynku oraz które z nich w sposób optymalny zaspokoją jego potrzeby. Taką formę przetargu ogłasza się najczęściej przy dostawach wysoko specjalistycznego sprzętu, a także przy dużych projektach infrastrukturalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie z góry trudno jest określić podział kategorii ryzyka oraz warunki finansowe projektu. Wybór takiego trybu przetargu oznacza, że cena nie będzie jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

W związku z tym ze zgłoszonych sześciu firm MSWiA wybierze te, z którymi będzie prowadziło dialog. Będzie to czas na wymianę poglądów i opinii, wykonawcy będą mieli szansę na przedstawienie swojego punktu widzenia na przedmiot zamówienia, będą występowali w roli specjalistów, którzy mają wskazać, jakie są najlepsze praktyki w dziedzinie objętej zamówieniem. Dopiero po ukończeniu dialogu MSWiA sporządzi dokładny SWIZ, a wykonawcy będą mogli złożyć ostateczne oferty.

Jak zwykle, przy skomplikowanych przetargach na bardzo duże kwoty pojawia się pytanie, czy uda się go rozstrzygnąć w terminie. Czasu jest niewiele, bowiem wydawanie nowych elektronicznych dowodów osobistych ma się rozpocząć 1 lipca 2011 r. Na nowym dowodzie ma się znaleźć długo wyczekiwany podpis elektroniczny. Dzięki niemu obywatele mają mieć możliwość składania wniosków, podań, skarg i innego rodzaju dokumentów w postaci elektronicznej, m.in. poprzez platformę e-PUAP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200