Trwa budowa CEIDG - elektronicznej bazy przedsiębiorców

1 lipca 2011 r. ma zostać uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej tworzona przez Ministerstwo Gospodarki. Umożliwi ona m.in. rejestrację działalności gospodarczej online oraz zdalny dostęp do danych o przedsiębiorcach.

Najważniejszym zadaniem CEIDG będzie ewidencjonowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz udostępnianie wybranych informacji na ich temat. Dzięki CEIDG możliwe będzie również złożenie online wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Istnienie elektronicznej bazy przedsiębiorców ma ułatwić proces rejestracji działalności gospodarczej, ponieważ umożliwi ona rejestrację firmy przez Internet. Ministerstwo Gospodarki liczy, że dzięki CEIDG zwiększy się dostępność zasobów informacyjnych administracji publicznej. Zostanie bowiem utworzone scentralizowane źródło informacji o przedsiębiorcach, zawierające również informacje o udzielonych koncesjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej.

Zobacz również:

  • Policja z nową usługą - trwają testy e-Notatnika
  • Rosja stara się zemścić na USA - iPhone znika z Kremla

Zastąpi ono dotychczasowe ewidencje prowadzone w obrębie gmin. Dane zostaną ujednolicone i umieszczone w jednym miejscu. Dostęp do informacji na temat przedsiębiorców będzie możliwy za pomocą wyszukiwarki internetowej. Ponadto obieg spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej odbywał się będzie elektronicznie. Dostęp do systemu CEIDG będzie możliwy np. poprzez platformę ePUAP.

W ramach realizacji projektu CEIDG zostaną uruchomione różne usługi online. Np. możliwość złożenia wniosku o wpis do CEIDG, wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji, informacja o zasadach rejestracji działalności gospodarczej oraz informacja dotycząca wypełniania wniosku o wpis do CEIDG, wyszukiwarka przedsiębiorstw według różnych kryteriów, m.in. nazwy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz informacja o przedsiębiorcach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200