Trudny rok Suna

Zakończony 30 czerwca 2003 rok obrachunkowy Sun Microsystems zamknął z 11,4 mld USD przychodu, wobec 12,49 mld USD w 2002 roku. Strata netto firmy sięgnęła 2,37 mld USD. (587 mln USD w 2002 r). Dobrze wiodło się natomiast polskiemu oddziałowi firmy, którego obroty przekroczyły 53 mln USD i były o 20% większe niż rok wcześniej.

„W mijającym roku nie spotkało nas nic złego, czy zaskakującego ze strony rynku IT” – mówi Piotr Wierzbicki, prezes , komentując wyniki kierowanej przez siebie spółki. W najistotniejszych działach tj. w sprzedaży sprzętu i usługach Sun odnotował odpowiednio 12% i 40% wzrost. Zarząd firmy cieszy zwłaszcza ten ostatni wskaźnik, który pokazuje, że firma dobrze dostosowuje się do obowiązujących trendów. Głównymi odbiorcami usług był tradycyjnie sektor telekomunikacyjny (20% przychodów z usług) i telekomunikacyjny (ok. 15%). Zaskoczeniem okazał się porównywalny udział przychodów z usług w sektorze publicznym. „Za rozwój działki usługowej zabraliśmy się stosunkowo późno – 2-3 lata temu, jednak nasze wyniki pokazują, że zaczynamy być istotnym graczem na tym rynku” – mówi Piotr Wierzbicki. Według niego to dobra informacja dla partnerów biznesowych Sun Microsystems. Firma nie przewiduje naboru dodatkowego personelu opierając się na pracownikach etatowych i współpracownikach. Więc większość projektów usługowych będzie realizowana przy sporym zaangażowaniu zasobów firm partnerskich. W ramach sprzedaży serwerów 60% przychodów pochodziło z segmentu wysokowydajnych rozwiązań, zaś reszta ze sprzedaży produktów skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw takich jak Sun Fire V880 czy V480.

Skala wzrostu nie znajduje odniesienia w wynikach całej korporacji. Czwarty kwartał kończący się w czerwcu br. przyniósł ok. 2,98 mld przychodów i 13% spadek w odniesieniu do IV kw. ubiegłego roku, a zysk netto wzrósł z 4 do 12 mln USD. Przychody za cały rok zamknęły się kwotą 11,43 mld USD i były o 8,5% niższe niż w roku finansowym 2002. „O ile działy odpowiadające za usługi i za storage radziły sobie całkiem nieźle, o tyle biznes serwerowy wypadł poniżej oczekiwań” – mówi Dan Niles, analityk finansowy z Lehman Brothers Holding - „Sun jest w trudnej sytuacji. Znalazł się pomiędzy Intelem, oferującym rozwiązania low end i midrange oraz IBM, z jego rozwiązaniami typu high end. Musi walczyć z obiema firmami”. Zdaniem IDC szczególnie słabo koncern radzi sobie w segmencie rozwiązań midrange (100 tys. – 1 mln USD). „Nie chodzi nawet o spadek sprzedaży, ale o spadek cen na rynku” – mówi Jean Bozman, analityk z IDC.

Zobacz również:


TOP 200