Trudny początek kolejnej wersji Ethernetu

W IEEE rozgorzała na nowo dyskusja, z jaką szybkością powinny pracować sieci Ethernet oparte na kolejnej wersji tej technologii. Jeszcze niedawno wydawało się, że będzie to Ethernet 100 Gb/s. Obecnie nie jest to już takie pewne.

Członkowie grupy HSSG (Higher Speed Study Group) działającej w ramach IEEE, pracującej nad kolejną wersją Ethernetu, podzieli się na dwa obozy. Obóz optujący za szybkością 100 Gb/s miał do niedawna wyraźną przewagę nad obozem optującym za szybkością 40 Gb/s. Obecnie przewaga ta wyraźnie zmalała i zwolennicy technologii Ethernet 40 Gb/s wysuwają szereg argumentów, które w ich opinii mają przemawiać za tą właśnie szybkością.

Różnice w tej materii są obecnie tak wyraziste, że może to nawet zagrozić integralności grupy HSSG. Wiele zależy tu od tego, jakie decyzje w tej materii zapadną na najbliższym posiedzeniu grupy HSSG, które odbędzie się w lipcu w San Francisco. Prawdopodobnie na zebraniu tym rozegra się prawdziwa batalia między zwolennikami każdej z szybkości. John Ambrosia (stojący na czele grupy HSSG, pracujący na co dzień w firmie Force10 Networks) sądzi, że będzie to przełomowy moment w procesie do dochodzenia do konsensusu w ten sprawie.

Zobacz również:

  • Wi-Fi 7 - kompendium wiedzy o nadchodzącym standardzie
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200