Trudny kwartał

Lucent Technologies zanotowała w ostatnim kwartale straty w wysokości 909 mln USD. Kwota ta nie obejmuje 8 mld USD, które firma wydała na restrukturyzację. Trudne chwile przeżywa także kanadyjski gigant - Nortel.

Lucent Technologies zanotowała w ostatnim kwartale straty w wysokości 909 mln USD. Kwota ta nie obejmuje 8 mld USD, które firma wydała na restrukturyzację. Trudne chwile przeżywa także kanadyjski gigant - Nortel.

Tak ogromna strata zostanie spowodowana głównie wewnętrznymi przekształceniami koncernu, w tym także zwolnieniami ponad połowy załogi, czyli ok. 50 tys. zatrudnionych.

Zobacz również:

  • Raport o stanie cyfrowej bankowości
  • IFS z sukcesem zakończył 2020
  • Australijskie firmy skarżą się na wolny internet i brak specjalistów IT

W ciągu ostatnich trzech miesięcy obrót Lucenta wyniósł 5,2 mld USD - o 700 mln USD mniej niż kwartał wcześniej. W analogicznym okresie roku ubiegłego obrót wyniósł 7,2 mld USD.

Trudne chwile przeżywa także kanadyjski gigant Nortel. W trzecim kwartale br. spółka wygenerowała ponad 3 mld USD straty. W analogicznym okresie ubiegłego roku strata wyniosła ok. 580 mln USD.


TOP 200