Trudny egzamin z Javy

Jak wskazują wyniki egzaminów prowadzone przez firmę zajmującą się certyfikacją specjalistów języka Java, jego znajomość wśród programistów jest znikoma. Mimo to jest szansa, że każdy programista znający jedynie podstawy tego języka znajdzie zatrudnienie. Zapotrzebowanie na rynkach zachodnich na specjalistów od Javy jest tak duże, że wystarczy poćwiczyć programowanie w tym języku przez dwa tygodnie, by móc uważać się za fachowca.

Jak wskazują wyniki egzaminów prowadzone przez firmę zajmującą się certyfikacją specjalistów języka Java, jego znajomość wśród programistów jest znikoma. Mimo to jest szansa, że każdy programista znający jedynie podstawy tego języka znajdzie zatrudnienie. Zapotrzebowanie na rynkach zachodnich na specjalistów od Javy jest tak duże, że wystarczy poćwiczyć programowanie w tym języku przez dwa tygodnie, by móc uważać się za fachowca.

Od wprowadzenia w październiku 1996 r. oficjalnego testu certyfikacji z Javy przez firmę Sun Microsystems, próbowało go zdawać ponad 100 programistów. Zdało jedynie ok. 40%. Test prowadzi niezależna firma szkoleniowa Sylvan Prometric z Bostonu. Składa się on z 70 pytań wymagających dokonania wyboru między różnymi opcjami i należy go wykonać w czasie od 90 do 135 minut. Test nie zawiera podchwytliwych pytań, ale wymaga dobrej znajomości składni języka, gdyż zawiera pytania np.: "Które z poniższych wersji kodu są dopuszczalne w Javie?" Jak twierdzą ci, którzy test zdali, aby go przejść pomyślnie, trzeba programować w Javie co najmniej kilka miesięcy; nie wystarczy umiejętność programowania w C/C++ i znajomość Javy z podręcznika. (CW/mł)


TOP 200