Trudności rosną

Producenci PC twierdzą, że br. będzie trudniejszy niż rok 2001 ze względu na malejące marże i większą konkurencję.

Producenci PC twierdzą, że br. będzie trudniejszy niż rok 2001 ze względu na malejące marże i większą konkurencję.

Trudności rosną

Sprzedaż komputerów PC w Polsce w 2001r.

Mimo trudniejszej sytuacji na rynku informatycznym, w ubiegłym roku udało się sprzedać w Polsce milion komputerów PC. W roku 2001 zyskali głównie mali składacze i firmy zagraniczne. Liderem rynku został Compaq Computer. Po raz pierwszy od wielu lat na drugie miejsce spadł Optimus (jest mało prawdopodobne, by udało się firmie miejsce to utrzymać).

W roku 2001 straciły głównie polskie firmy składające po kilka tysięcy komputerów rocznie. Niektóre, jak Inwar i Baza, wycofały się z rynku PC. Powodem są malejące marże, które sprawiły, że produkcja komputerów stała się dla nich nieopłacalna.

Nowy konkurent

Aby zwiększyć sprzedaż, polskie firmy rozszerzają ofertę o serwery intelowskie i notebooki. Montaż komputerów przenośnych w Polsce rozpoczęły: Action, JTT Computer i Optimus.

Warszawski dystrybutor Action rozpoczął montaż własnych komputerów stacjonarnych i przenośnych pod koniec 2001 r. Według danych IDC za pierwszy kwartał roku 2002, Action znalazł się na 8. miejscu wśród producentów PC (5,2 tys. komputerów). Jeszcze bardziej zaskakująca jest druga pozycja tej firmy na rynku komputerów przenośnych. Action sprze-dał prawie 2000 notebooków, podczas gdy Toshiba, obecny lider, 7 tys. sztuk.

Szansa na więcej PC

Według IDC, w pierwszym kwartale 2002 r. odnotowano wzrost na rynku PC o 3,3% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Stało się to głównie dzięki większej sprzedaży komputerów desktop (2,4%) i notebooków (17,5%). Natomiast gwałtownie spadła (aż o 26,5%) sprzedaż serwerów intelowskich.

W tym roku polskie firmy mogą liczyć na zwiększone zakupy ze strony MEN. Resort ten otrzymał bowiem z budżetu o 20 mln zł więcej na budowę pracowni internetowych w szkołach. MEN ma kupić za 70 mln zł ok. 15 tys. PC.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200