Trudności małych zakładów w Szwecji

Małe szwedzkie przedsiębiorstwa nie radzą sobie z komputeryzacją.

Małe szwedzkie przedsiębiorstwa nie radzą sobie z komputeryzacją. Coraz wyższe międzynarodowe wymagania i rosnąca konkurencja powoduje, że dla niedużych zakładów komputeryzacja jest wręcz konieczna. Tymczasem nie zauważa się żadnej polityki, która wspomagałaby te instytucje, choćby w zakresie wskazywania efektywnych sposobów komputeryzowania się. Większość małych szwedzkich przedsiębiorstw jest nastawiona do komputeryzacji negatywnie. Panuje opinia, że komputery są potrzebne w dużych zakładach, a w małych, ze względu na konieczność zainwestowania w sprzęt, przynoszą straty.

Tymczasem korzyści z komputeryzacji w obu wypadkach są ogromne. Dlatego w Szwecji zgłoszono wniosek, by co najmniej połowę tzw. funduszu rozwojowego przeznaczyć na kształcenie kadr kierowniczych i personelu małych przedsiębiorstw w zakresie komputeryzacji. Inicjatywa ta wydaje się jednak niewystarczająca, szczególnie w obliczu danych statystycznych, według których zaledwie 38% zakładów, zatrudniających od 1-5 osób jest skomputeryzowanych. Najwięcej, bo aż 91% skomputeryzowanych zakładów stanowią te, które zatrudniają powyżej 50 pracowników.


TOP 200