Trudna reorganizacja

Po połączeniu Packard-Bell i NEC, zmienia się oferta NEC-a na polskim rynku. Zmiany organizacyjne mogą spowodować wyeliminowanie notebooków tej firmy z polskiego rynku.

Po połączeniu Packard-Bell i NEC, zmienia się oferta NEC-a na polskim rynku. Zmiany organizacyjne mogą spowodować wyeliminowanie notebooków tej firmy z polskiego rynku.

Połączenie Packard-Bell i działu komputerowego japońskiego NEC spowodowało powstanie firmy, będącej jednym z większych producentów PC na świecie. Wynika to z bardzo silnej pozycji obu firm na najważniejszych światowych rynkach. Wśród producentów komputerów PC od wielu lat NEC jest zdecydowanym liderem w Japonii, Packard-Bell ma mocną pozycję na rynku amerykańskim. Obie firmy sprzedają znaczną liczbę komputerów w Europie Zachodniej.

Według ocen Dataquest, udział Packard-Bell NEC w światowym rynku PC w 1996 r. wyniósł 6,1% (4,33 mln komputerów), co daje trzecie miejsce za Compaq Computer Corp. i IBM. Jednak w porównaniu do 1995 r. nastąpił spadek sprzedaży o 4,9% i udziału w rynku, który wynosił dla niezależnych wówczas firm Packard-Bell i NEC ogółem ok. 7,6%.

Na słabsze wyniki PB NEC wpłynęła przede wszystkim znaczna, 13,1% obniżka sprzedaży w USA (firma spadła z pierwszego na drugie miejsce pod względem udziału w rynku). W Europie Zachodniej nastąpił umiarkowany 8% wzrost sprzedaży (czwarte miejsce za firmami: Compaq, IBM i Hewlett-Packard). Natomiast w Japonii, gdzie NEC jest zdecydowanym liderem, firma odnotowała 14% wzrost sprzedaży komputerów, ale - według IDC - jej udział obniżył się z 40 do 33%. Według danych szacunkowych Dataquest i IDC, dotyczących Japonii, przedstawiciele NEC nie po raz pierwszy protestują, twierdząc, że firma ma znacznie wyższy, 49% udział w rynku.

Bez notebooków

Powstanie nowej firmy PB NEC przysporzyło wielu problemów polskim dystrybutorom notebooków NEC. Chociaż japoński producent nie należał do potentatów pod względem liczby sprzedawanych w Polsce komputerów przenośnych, problemy organizacyjne mogą praktycznie wyeliminować tego producenta z polskiego rynku.

Polskie biuro NEC podlega niemieckiemu oddziałowi NEC GmbH. Po utworzeniu PB NEC, większość pracowników NEC, zajmujących się sprzedażą, marketingiem i serwisem komputerów PC i notebooków, przeszła do pracy w nowej, połączonej firmie. Niewielkie polskie przedstawicielstwo nie miało pracowników, zajmujących się obsługą tego segmentu rynku. Jak przyznał Mariusz Orzechowski, dyrektor polskiego oddziału NEC GmbH, po reorganizacji przestał być odpowiedzialny za sprzedaż i marketing notebooków.

Komputery te były dotychczas sprowadzane z magazynów w Niemczech. Po utworzeniu PB NEC polscy dystrybutorzy, Notebooks i River, dowiedzieli się, że mają współpracować z izraelskim oddziałem NEC. Przy stosunkowo niewielkim poziomie sprzedaży zwiększenie odległości do dystrybutora znacznie utrudnia współpracę. "Wydaje się, że reorganizacja wywołała duży bałagan" - mówi Lucjan Wencel, prezes Karen Notebooks. "Przedstawiciele NEC w Izraelu wydawali się zaskoczeni perspektywą obsługi polskiego rynku, a w Niemczech trudno jest obecnie znaleźć pracowników odpowiedzialnych za dostawy notebooków do Polski. "Wiele osób, z którymi dotychczas współpracowaliśmy, zostało zwolnionych, co utrudniło kontakty" - twierdzi Lucjan Wencel. Mariusz Orzechowski zapewnia, że stara się ułatwić kontakty polskich dystrybutorów z PB NEC w Niemczech, choć oficjalnie nie należy to już do jego obowiązków. Karen Notebooks i River nie wykluczają możliwości rezygnacji ze sprzedaży notebooków NEC, jeśli nie nastąpi normalizacja współpracy.

Na szeroki rynek

Według polskiego oddziału NEC, obroty firmy w Polsce osiągnęły w 1996 r. sumę ok. 8,5 mln DEM (wartość netto bez uwzględnienia ceł i podatków). Jak twierdzi Mariusz Orzechowski, największa była sprzedaż pamięci masowych - dysków, napędów dyskietek i CD-ROM (ok. 20 tys. sztuk). Firma sprzedała również prawie 2 tys. monitorów, 700 i 560 igłowych.

W tym roku największy nacisk ma być położony na promocję drukarek i monitorów. Jednocześnie NEC wchodzi na polski rynek z ofertą przenośnych i stacjonarnych projektorów wideo oraz specjalistycznych monitorów prezentacyjnych (MultiSync XM o przekątnych 29 i 37"). Zgodnie z podpisaną na początku roku umową, sprzedażą tego sprzętu zajmie się firma Image Recording Solutions z Warszawy.

Jak dotąd, NEC na polskim rynku nie odnosił spektakularnych sukcesów. Wydaje się, że jest to związane głównie z dotychczasową polityką firmy, która oferowała produkty adresowane do stosunkowo wąskiego kręgu odbiorców np. drogie profesjonalne monitory. Obecnie sytuacja ulega zmianie. NEC wprowadza na polski rynek pierwszy model popularny, nie przeznaczony do zastosowań profesjonalnych - 15", tani monitor MultiSync C500.

W przypadku drukarek laserowych SuperScript, NEC ma problemy ze wzrostem sprzedaży. Również w latach ubiegłych przedstawiciele firmy zapowiadali aktywną promocję drukarek, ale - jak wynika z przytoczonych danych - firma nie odniosła sukcesu. Pewne nadzieje na poprawę sytuacji może wiązać z niedawnym wprowadzeniem do sprzedaży nowych, udanych modeli drukarek laserowych SuperScript 860 i 660 Plus, które oferowane są po konkurencyjnych cenach. Wydaje się jednak, że największym zadaniem firmy będzie utworzenie efektywnej sieci dystrybucyjnej. Zawarta w ubiegłym roku umowa z krakowskim Systemem 3000 nie została przedłużona. Choć nie jest to opinia powszechna, niektórzy partnerzy firmy narzekają na niedostateczne wsparcie marketingowe drukarek NEC.


TOP 200