Tropem pomyłek

TeamTrack gromadzi informacje o błędach w oprogramowaniu. Może służyć twórcom aplikacji i użytkownikom końcowym.

TeamTrack gromadzi informacje o błędach w oprogramowaniu. Może służyć twórcom aplikacji i użytkownikom końcowym.

Współczesne oprogramowanie jest o rzędy wielkości bardziej skomplikowane niż to sprzed kilku lat. Dotyczy to nie tylko zawsze wspominanych przy tej okazji aplikacji biurowych Microsoftu, ale również aplikacji finansowo-księgowych, obsługi magazynu czy hurtowni. Typowy duży system do zarządzania bazami danych ma bazę znanych błędów zawierającą kilkadziesiąt tysięcy pozycji. Podobne są rozmiary baz błędów systemów operacyjnych czy aplikacji biurowych.

Z pewnością nie wszystkie znane błędy pakietu wymagają poprawienia, ale na pewno o wszystkich trzeba mieć kompletne informacje, aby nie poprawiać usterek już usuniętych, wprowadzonych do programu przez poprzednią "łatę" lub przewidzianych do usunięcia w kolejnej wersji programu.

TeamTrack śledzi

Program TeamTrack firmy TeamShare to baza danych o błędach. Zapisuje on dane o błędach w Accessie, ale można do tego celu używać również dowolnej bazy danych SQL dostępnej przez sterowniki ODBC. Dostęp do bazy odbywa się poprzez przeglądarkę, współpracującą z firmowym serwerem WWW albo serwerami Microsoftu lub Netscape'a.

Program pozwala tworzyć hierarchię użytkowników o różnych prawach dostępu do bazy, dopisywania i uaktualniania informacji. Można więc tworzyć grupy programistów, testerów, kierownictwa, użytkowników końcowych.

Procesy pracy

Obsługę bazy błędów ułatwia możliwość połączenia jej z systemem przebiegu procesów pracy: kto i w jakiej kolejności dowiaduje się o pojawiającym się błędzie, podejmuje decyzję, co z nim zrobić, odpowiada za jego usunięcie, jaki będzie harmonogram testowania, kto za nie odpowiada itp.

W bazie danych można wskazać, że pewne pola wymagają określonych działań, np. napisania dokumentacji przez programistę lub sprawdzenia zgodności "łaty" z wcześniejszymi wersjami produktu. Diagram obsługi błędu pozwala uwzględnić te wymagania.

Część kliencka programu to dowolna przeglądarka WWW obsługująca HTML 3.0. Cena programu wynosi ok. 500 USD na jednego użytkownika.


TOP 200