Trójmiejski WiMAX

Urząd Miejski w Gdańsku i Politechnika Gdańska uruchamiają wspólnie z Alcatel-Lucent i Intelem pilotażową sieć bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego Mobile WiMAX.

Wykorzystanie WiMAX w Gdańsku:

- Realizacja dynamicznie sterowanego systemu wyświetlaczy, który będzie mógł szybko reagować na zmiany ruchu w mieście.

- Budowa mobilnego centrum monitoringu.

- Zarządzanie i przesyłanie danych z rozmieszczonych w mieście fotoradarów.

- Transmisja wideo z poruszającego się po mieście samochodu służb odpowiedzialnych za monitoring zdarzeń.

- Monitoring online pojazdów komunikacji miejskiej oraz dostarczania treści na zainstalowane w nich ekrany reklamowe.

Sieć WiMAX wykorzystuje technologię bezprzewodowej szerokopasmowej transmisji danych za pomocą fal radiowych. Oferuje przepustowość 18 Mb/s na sektor radiowy i nie jest przywiązana - w odróżnieniu od sieci GSM/UMTS - do usług ściśle głosowych. Docelowym zastosowaniem ma być transfer danych dla celów systemów kontroli ruchu w mieście, usprawnienia komunikacji służb miejskich, zdalny dostęp i inne wykorzystanie komercyjne. WiMAX jest technologią bezprzewodowej transmisji danych przy użyciu fal radiowych z zakresu mikrofal. Opiera się na standardach IEEE 802.16 i ETSI HiperMAN, kolejne wersje IEEE 802.16 zawierają ulepszenia w stosunku do pierwszych sieci. Najważniejszymi etapami modernizacji były: zmiana częstotliwości pracy, subkanały i usprawnienia, które umożliwiały korzystanie z połączenia także przy braku bezpośredniej widoczności między antenami. Najnowsza wersja IEEE 802.16e umożliwia również dostęp mobilny, a łączność działa niezawodnie także przy wykorzystaniu odbić sygnału, o ile jego poziom jest dostatecznie silny. Właśnie taka technologia została wdrożona w Gdańsku.

Na razie są tylko dwie anteny

Testy połączenia fotoradarów Gatso i Zurad Fotorapid z siecią WiMAX w Gdańsku.

Testy połączenia fotoradarów Gatso i Zurad Fotorapid z siecią WiMAX w Gdańsku.

Wdrożenie pilotażowe, którego zadaniem jest określenie możliwości technologii oraz sprzętu w praktyce i zapewnienie podstawowego poziomu usług w wybranej lokalizacji, objęło centrum Gdańska. Sprzęt dostarczyła firma Alcatel-Lucent, Urząd Miejski poniósł zaś koszty wynajęcia częstotliwości. Zainstalowane zostały dwa urządzenia, "oświetlające" miasto dwoma sektorami stacji bazowych, umieszczonych na budynku Urzędu oraz na dachu budynku Politechniki Gdańskiej. Zasięg systemu obejmuje całą starówkę oraz pewną część terenów, aż do okolic Stoczni Gdańskiej. Barierą zasięgu jest spadająca w miarę wzrostu odległości siła sygnału.

Ze względu na nieduży obszar wdrożenia instalacji pilotażowej, oba sektory należą do tego samego obszaru MBS. Standard 802.16e definiuje taki obszar jako grupę sąsiednich stacji bazowych nadających tę samą treść. Użytkownicy mobilni mogą zatem przemieszczać się nie tylko w obrębie strefy, ale także zmieniać je, zgodnie z przypisanymi uprawnieniami. Przejście między strefami jest związane z operacją przekazania połączenia MBS - tzw. MBS handover. W Gdańsku to zjawisko nie występuje, gdyż cała sieć pilotażowego wdrożenia jest jednym MBS.


TOP 200