Trendy w data center

Mimo wyraźnych zmian w sposobie konsumpcji IT i coraz większego znaczenia usług chmury publicznej lokalne centra danych jeszcze przez wiele lat będą pełnić ważną rolę w ekosystemie technologicznym. Coraz więcej firm posiadających zaawansowane środowiska IT decyduje się na migrację części lub całości zasobów do zewnętrznych ośrodków DC, w których kluczową rolę nadal odgrywają kompetentne zespoły inżynierów, budujące za pomocą wiedzy zaufanie do usług zarządzanych.

Biznes w czasie pandemii zaczął działać w wyjątkowych okolicznościach, jakich nie było od wielu lat. Sytuacja zmieniła gospodarkę na całym świecie, a świadomość, że trudno określić nawet przybliżoną datę, kiedy wrócimy do stanu podobnego do tego sprzed pandemii, wymusiła na firmach nowe podejście do prowadzonej działalności. Dotyczy to również podejścia do firmowego środowiska IT, bez którego większość biznesu nie może dzisiaj sprawnie działać.

Już od dłuższego czasu wiele organizacji rezygnuje nie tylko ze swoich data center, ale nawet mniejsze firmowe serwerownie przechodzą do lamusa na rzecz outsourcingu. Jednym z powodów są wysokie koszty utrzymania takiej infrastruktury u siebie, ale nie bez znaczenia jest potrzeba zachowania ciągłości biznesu, a trudno nie zgodzić się z faktem, że profesjonalne ośrodki centrum przetwarzania danych mogą zagwarantować większe bezpieczeństwo dla firmowych danych niż własna serwerownia. Dlatego zainteresowanie kolokacją czy usługą Data Center as a Service w nowoczesnych ośrodkach centrum danych ciągle rośnie.

Zobacz również:

  • Technologia powinna być odpowiedzialna
  • Wirtualizacja aplikacji
  • Czym jest system zabezpieczeń DLP - Data Loss Prevention?

Zgodnie z prognozami IDC „FutureScape”, opublikowanymi dla branży IT na rok 2021 i późniejsze lata, do końca tego roku aż 80% firm zamierza wdrożyć system umożliwiający przejście na aplikacje i infrastrukturę zorientowaną na chmurę. Firmy wskutek pandemii często nie mogły sprawnie zarządzać własną infrastrukturą i nie chcą w przyszłości borykać się z podobnymi problemami.

Ośrodki data center wykorzystują posiadaną infrastrukturę, kompetencje inżynierów oraz strategiczne partnerstwa z uznanymi dostawcami technologii do budowy własnych rozwiązań chmurowych. Te oferowane są najczęściej w modelu abonamentowym, a użytkownicy płacą za ich faktyczne zużycie. To sprawia, że nawet małe start-upy mogą korzystać z najnowocześniejszych technologii i rozwijać ambitne projekty technologiczne (np. oparte na sztucznej inteligencji). Infrastruktura serwerowa z odpowiednią mocą obliczeniową nigdy dotąd nie była tak łatwo dostępna. Dzięki temu na rynku pojawia się więcej innowacyjnych usług i produktów. Korzystają na tym wszyscy: dostawcy, małe firmy, a finalnie konsumenci, którzy mogą wybierać wśród największych światowych korporacji, ale też mogą zaufać lokalnym dostawcom.

Rynek zmienia się nie tylko pod względem tego, kto faktycznie jest właścicielem data center, lecz także tego, jak klienci kupują produkty i usługi z centrów danych oraz jak nimi zarządzają. Przyglądamy się najważniejszym trendom z sektora data center.

Kolokacja serwerów

Koszty budowy, a następnie utrzymanie własnej serwerowni nie są małe. Na rynku trudno też o wykwalifikowany personel do późniejszej obsługi DC, dlatego wiele firm decyduje się na przeniesienie swojej infrastruktury IT do najbliższego, profesjonalnego ośrodka data center. W przypadku skorzystania z usługi kolokacji opiekę nad serwerem lub grupą serwerów przekazuje się wyspecjalizowanemu ośrodkowi data center, który ma odpowiednie kompetencje, doświadczenie i zajmuje się już obsługą DC dla różnych przedsiębiorstw.

Firmy świadczące usługi kolokacji mają często również nowoczesne powierzchnie, ze zwiększonymi możliwościami zasilania czy chłodzenia. W większości przypadków kolokacja daje firmie narzędzia do zarządzania swoją infrastrukturą i nadzorowania jej, które wykraczają daleko poza to, na co mogłaby pozwolić sobie we własnym zakresie. Można liczyć m.in. na dostęp do oprogramowania, które zapewnia wgląd w faktyczne wzorce użytkowania firmowej sieci, jak również solidne narzędzia do monitorowania zasobów i wsparcie techniczne w modelu 365/7/24.

POSTĘPUJĄCA WIRTUALIZACJA W DATA CENTER

W ostatnich latach wielu dostawców kładzie duży nacisk na infrastruktury definiowane programowo (software-defined). Zamiast być wykorzystywane jako magazyn danych, centrum danych definiowane programowo wirtualizuje moc obliczeniową i pamięć masową dostępną na serwerach do postaci programowej, która jest następnie „pakowana” oraz sprzedawana klientom jako usługa. Proces ten umożliwia użytkownikom instalowanie własnych usług i zarządzanie nimi na tym samym serwerze fizycznym. Każdy serwer wirtualizowany jest oddzielony od innych, co zapewnia też odpowiednią elastyczność i prywatność. Z kolei klienci, ponieważ kupują zwirtualizowane zasoby w infrastrukturze zdefiniowanej programowo, mogą później liczyć również na łatwe skalowanie zależnie od potrzeb, czy nawet opcję przenoszenia ich w inne miejsca. Wirtualizacja serwerów i konteneryzacja miały ogromny wpływ na wydajność centrum danych w ostatnich latach. Infrastruktury definiowane programowo pozwalają na oferowanie usług w niższych cenach, a przy tym biorą pod uwagę również koszty systemów chłodzenia. Duże serwerownie, obsługujące zwirtualizowane obciążenia wielu klientów, mogą zużywać sporo energii elektrycznej, ale ponieważ obsługują wielu klientów na jednym serwerze, ich utrzymanie jest bardziej opłacalne. Są to tzw. serwery o dużej gęstości – serwery o niskiej gęstości mogą służyć tylko jednemu klientowi.

Jak zauważają analitycy z Synergy Research Group, po raz pierwszy w historii, przedsiębiorstwa wydają obecnie więcej pieniędzy na usługi w chmurze niż na sprzęt i oprogramowanie do własnego centrum danych. Bardzo dobrze widać to również po dynamice rynku. W latach 2009–2019 roczne wydatki na usługi infrastruktury chmurowej wzrosły praktycznie od zera do 100 mld dol., zwiększając się średnio o 56% rocznie. W tym samym czasie wydatki na sprzęt i oprogramowanie w firmowych centrach danych wzrosły zaledwie o 4%.

Trend odchodzenia przez przedsiębiorstwa od posiadania własnego DC na rzecz kolokacji i usług chmurowych jest ciągle aktualny. Dodatkowo przechodzą też do zdecentralizowanej infrastruktury, która obsługuje rozproszone przepływy pracy, od środowisk multi-cloud po brzeg sieci.

Data center jako usługa w abonamencie

W ostatnich latach rozwinęły się wyspecjalizowane aplikacje machine learningowe, jak również sztuczna inteligencja (SI) oraz szeroko pojęta Big Data. Dzięki temu wiele firm oferuje ciekawe możliwości i usługi dla swoich klientów. To jednak sprawia, że te same firmy muszą w bezpieczny sposób przechowywać ogromne ilości danych i zarządzać nimi – są one potrzebne do działania tych aplikacji. Wymagana jest również duża moc obliczeniowa i elastyczność – czasami zapotrzebowanie na usługę ze strony klientów jest mniejsze, a czasami większe.

Jest to etap, na którym firmy dopiero testują dane rozwiązania i chcą się przekonać, czy znajdą na nie odpowiednio dużą liczbę klientów. Wynajmowanie DC umożliwia prowadzenie testów i eksperymentów – w przeciwnym razie firma najpierw musiałaby taki ośrodek dla siebie zbudować, by sprawdzić, jak klienci reagują na jej usługi i produkty. To jeden z argumentów przemawiający za atrakcyjnością chmury.

KOMENTARZ EKSPERCKI

Data center a współpraca z integratorami

TOMASZ DOLIGALSKI,

członek zarządu, dyrektor ds. usług IT w Grupie 3S

Ciągły wzrost poziomu zaawansowania środowisk IT wiąże się z coraz węższą specjalizacją inżynierów obsługujących systemy. Czasy, w których jeden specjalista obsługiwał w firmie sieć, bazy danych, serwery, stacje robocze, drukarki i system finansowo-księgowy, minęły bezpowrotnie. Jednak dla większości firm zatrudnianie grupy wyspecjalizowanych inżynierów nie jest efektywne ekonomicznie. Dlatego sięgają one często po outsourcing.

Z pomocą przychodzą tu firmy integratorskie, które z powodzeniem dostarczają i obsługują skomplikowane środowiska w serwerowniach swoich klientów. Zasoby ludzkie to nie jedyne wyzwanie. Klasyczny model współpracy z integratorem z reguły zakłada konieczność zakupu przez klienta dodatkowej, kosztownej infrastruktury sprzętowej wraz usługami wdrożenia. Co jednak w przypadku, gdy klient nie chce ponosić wysokich kosztów związanych z budową lub rozbudową własnej serwerowni, czy też zakupem nowego sprzętu wraz z oprogramowaniem, a nadal chce współpracować ze swoim zaufanym integratorem? Czy jedyną drogą jest rezygnacja z dotychczasowego dostawcy technologii albo migracja do chmury publicznej? Niekoniecznie. Ekonomia subskrypcji na dobre się zadomowiła i trend ten nie ominął również obszaru infrastruktury IT.

Organizacje mogą współpracować z operatorem klastra centrów danych, który potrafi dostarczyć odpowiednio wyskalowaną i bezpieczną infrastrukturę wraz z łączami telekomunikacyjnymi. Klient otrzymuje kompleksowe wsparcie w realizacji projektów IT, integrator usługi podkładowe do swoich rozwiązań, a data center – partnera technologicznego, który rozumie świat centrów danych i zna rzeczywistość biznesową klienta końcowego.

3S Data Center w ramach programu partnerskiego wspiera integratorów w dostarczeniu usług, które mogą zostać wykorzystane do stworzenia kompleksowego rozwiązania dla finalnego odbiorcy. Realia polskiego rynku pokazują, że to właśnie integrator jest zazwyczaj najbliżej klienta końcowego i dlatego to on ma decydujący głos przy wyborze zewnętrznego data center. Nasz model zakłada pełne bezpieczeństwo i rozwój biznesu integratora. To on decyduje, które komponenty projektu są dostarczane z portfolio usług Grupy 3S, a która część projektu jest realizowana własnymi zasobami. Do trendów na rynku IT na pewno należy ciągła transformacja, co oznacza coraz częstszą migrację z modelu on-premise do usługowego. Dostawca taki jak 3S Data Center pomaga przejść integratorom tę transformację.

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Dobrym przykładem są firmy, które specjalizują się właśnie w SI: warto przypomnieć, że w pełni autonomiczny samochód generuje 4000 GB danych na każdą godzinę jazdy. Wyobraźmy sobie, że tworzymy taki pojazd i chcemy go wprowadzić na rynek. Dla kogoś, kto specjalizuje się w budowie samochodów, budowa i utrzymanie własnego ośrodka danych mogą okazać się zbyt ryzykowane i dopiero po wdrożeniu produkcyjnym swojego rozwiązania przychodzi etap pozwalający zastanowić się nad takimi inwestycjami. To tylko jeden z przykładów pokazujący, że ośrodki data center stają się bardziej elastyczne dla klientów, którzy mogą płacić za usługi m.in. w modelu pay-peruse.

Dostawcy z sektora data center oferują dzisiaj wiele rozwiązań pozwalających na stworzenie właściwego środowiska IT, które – jeżeli tylko nastąpi taka potrzeba – można elastycznie rozbudowywać. Świetnym przykładem jest Cloud2B – chmura dla biznesu oferowana przez 3S Data Center (Grupa 3S), która od 2019 r. należy do P4 (Play).

Data Center jako dostawca usług chmury obliczeniowej

Działalność ośrodków data center często związana jest z posiadaniem wysokiego poziomu partnerstwa z takimi dostawcami usług, jak: Microsoft, Veeam czy VMware, co gwarantuje, że biznes klienta zawsze optymalnie wykorzysta rozwiązania chmurowe.

Do najpopularniejszych usług dla biznesu opartych na rozwiązaniach chmurowych należą:

  • Wirtualne Data Center (Virtual Data Center – VDC), czyli kompleksowa usługa, która umożliwia zbudowanie własnego, skalowalnego i zwirtualizowanego środowiska IT na bazie technologii VMware (vSphere, vCloud Director). Zasoby, takie jak: procesor, pamięć, storage, sieć, podzielone są na zbiory (VDC), które mogą być umiejscowione w różnych niezależnych ośrodkach data center, oddzielonych geograficznie, ale połączonych sieciowo.
  • Storage, czyli magazynowanie plików i łatwe tworzenie kopii zapasowych. Użytkownik płaci tylko za używaną przestrzeń, nie martwiąc się o infrastrukturę. Jak zaznaczono na wstępie, przechowywanie danych w profesjonalnym data center gwarantuje o wiele wyższy poziom bezpieczeństwa niż własna serwerownia. Przechowywanie danych w chmurze gwarantuje użytkownikowi dostęp do jego danych z każdego miejsca i w każdym czasie, pod warunkiem dostępu do sieci internet.
  • Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych (backup i replikacja). Dzięki chmurze klient nie musi ponosić dużych wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę potrzebną do tworzenia kopii zapasowych. Co więcej, odpowiedni dostawcy zapewniają również właściwe licencje, co znacznie obniża próg wejścia w taką usługę.
  • Dzięki chmurze odzyskiwanie danych jest o wiele bardziej skuteczne niż tradycyjne rozwiązania związane jedynie z lokalnym przetrzymywaniem kopii. Pokazuje to przykład 3S Data Center, które stworzyło klaster składający się z kilku ośrodków centrum danych, m.in. w Warszawie, Katowicach czy Krakowie. W razie awarii kluczowe systemy firmy chroni usługa Disaster Recovery.
  • Komunikacja i praca grupowa. To chyba najbardziej aktualny i gorący temat. Chmura pozwala za pośrednictwem internetu korzystać z narzędzi do komunikacji i współpracy, takich jak: poczta elektroniczna, aplikacje do obsługi wiadomości, połączeń głosowych i wideo, a także wspólnej pracy na projektach.

Reasumując, dostawca rozwiązań data center, który chce wyznaczać trendy, a nie tylko za nimi podążać, musi dziś elastycznie podchodzić do oferowania usług opartych na chmurze.

Centra danych inwestujące w automatyzację będą w stanie obniżyć koszty oraz działać bardziej efektywnie w dłuższej perspektywie. Analitycy z firmy Mordor Intelligence wskazują, że rynek automatyzacji centrów danych może wzrosnąć z 7,34 mld dolarów w 2019 roku do 19,65 mld dolarów w roku 2025.

Nowe kierunki rozwoju

W sektorze DC coraz częściej wykorzystywana jest automatyzacja. Nowoczesne platformy do automatyzacji mogą obsługiwać większość operacji serwerów, takich jak: inwentaryzacja komponentów, rejestracja, automatyczne wykrywanie, natychmiastowa wymiana sprzętu w przypadku awarii, konfiguracja sieci i pamięci masowej, itd. Centra danych inwestujące w automatyzację będą w stanie nie tylko obniżyć koszty, ale również działać bardziej efektywnie w dłuższej perspektywie. Analitycy z firmy Mordor Intelligence w raporcie wskazują, że rynek automatyzacji centrów danych może wzrosnąć z 7,34 mld dol. w 2019 r. do 19,65 mld dol. w roku 2025.

Analitycy Gartnera prognozują, że wydatki na globalną infrastrukturę data center osiągną w tym roku 200 mld dolarów. To 6-proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2020, gdy wiele firm wstrzymało się z rozwojem centrum danych. Popyt ma się odbić w drugiej połowie 2021 roku, a wydatki na infrastrukturę mają nieprzerwanie rosnąć co najmniej do roku 2024.

Jednym z nowych i dopiero raczkujących trendów jest RIM (Remote Infrastructure Management), w ramach którego infrastrukturą IT danej firmy może zarządzać w całości lub częściowo inna organizacja – zdalnie. W ramach RIM zwykle zyskujemy zdalne monitorowanie, usługi bezpieczeństwa, zarządzanie siecią i jej monitorowanie, administrowanie bazami danych, jak również administrowanie komputerami i serwerami. Wiele firm rozważa obecnie też tzw. unmanned data center, czyli bezzałogowe DC. To na razie przyszłość, wciąż jednym z najważniejszych czynników przewagi konkurencyjnej w obszarze data center są dobrze wyszkoleni, doświadczeni pracownicy, posiadający niezbędne kompetencje.

Na razie tylko wzrost

Zgodnie z prognozami IDC „FutureScape”, opublikowanymi dla branży IT na rok 2021 i późniejsze lata, do końca tego roku aż 80% firm zamierza wdrożyć system umożliwiający przejście na aplikacje i infrastrukturę zorientowaną na chmurę. Firmy zdały sobie sprawę, że na skutek ograniczeń związanych z pandemią często nie były w stanie sprawnie zarządzać własną infrastrukturą i nie chcą w przyszłości borykać się z podobnymi problemami, szczególnie kiedy mogą skorzystać z usług profesjonalnego data center.

Mając na uwadze zastosowania chmury i możliwość wyboru odpowiedniego ośrodka dla kolokacji z całym jego dobrodziejstwem – od remote hands po gwarancję dostępu do wykwalifikowanych specjalistów – warto zadać sobie pytanie: czy należy szukać dziś alternatywy? W dobie, kiedy dostęp do informacji i danych jest tak ważny, a dla niektórych biznesów wręcz strategiczny, trudno sobie wyobrazić lepsze rozwiązanie niż chmura.

Jeżeli o dobór właściwych rozwiązań, a następnie utrzymanie usługi może dbać zespół wykwalifikowanych inżynierów, dostępnych 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, to tym bardziej warto skorzystać z dostępnych rozwiązań. Dzięki temu często małe i średnie firmy mogą konkurować bezpośrednio z większymi rywalami.

Z kolei analitycy Gartnera prognozują, że wydatki na globalną infrastrukturę data center osiągną w tym roku 200 mld dol. Jest to 6-proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2020. Ponadto podkreślają, że w ub. r. wiele firm wstrzymało się z dalszym rozwojem centrum danych, skupiając się na utrzymaniu i wydłużaniu cyklu życia zainstalowanego sprzętu. Ten stłumiony popyt ma się odbić w drugiej połowie 2021 r., zwłaszcza gdy personel DC wróci do pracy z home office. Wydatki na infrastrukturę mają później nieprzerwanie rosnąć co najmniej do 2024 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200