Trendy technologiczne na rok 2008

Przestaniemy być anonimowi w sieci, nanotechnologia zyska większą sympatię, a użytkownicy komputerów będą zmuszeni zwiększyć nakłady na ochronę danych.

W nadchodzącym roku spodziewane są rosnące naciski ze strony regulatorów, użytkowników i firm handlowych w celu wymuszenia szerszej autentyfikacji użytkowników dokonujących transakcji za pośrednictwem Internetu. Z raportu firmy Deloitte wynika, że mimo obaw o naruszenie wolności osobistej, większa autentyfikacja użytkowników sieci zwiększy poziom ich zaufania do e-handlu, eliminując obawy związane z rosnącą liczbą oszustw sieciowych.

Rosnąca troska o stan środowiska naturalnego sprawi, ze okryta złą sławą nanotechnologia znajdzie szerokie zastosowanie. Jak pokazuje raport Deloitte, nanotechnologia może bowiem odegrać istotną rolę w uzdrowieniu sytuacji na naszej planecie, poprzez generowanie czystej energii, zmniejszanie jej zużycia, energooszczędne oczyszczanie wody, rekultywację zanieczyszczonych gruntów czy redukcję emisji zanieczyszczeń.

Zobacz również:

Problemem nadchodzącego roku będzie - według raportu Deloitte - nierówność technologiczna wynikająca z rosnącej różnorodności formatów i standardów. Istnienie wielu standardów dla określonego typu plików ogranicza bowiem możliwość wykorzystania istniejących systemów komputerowych.

Źródło: Deloitte

Pozostałe prognozy Deloitte

O rosnących nakładach przedsiębiorstw na ochronę danych cyfrowych

Rynek telekomunikacyjny w roku 2008


TOP 200