TreatScan do wyszukiwania luk

McAfee ThreatScan to narzędzie do wyszukiwania w systemach informatycznych luk narażających te systemy na ataki wirusów i hakerskie. Program umożliwia identyfikację urządzeń nie chronionych i nie zarządzanych, oraz wykrywanie braku zabezpieczeń w systemach ochrony komputerów, a także braku aktualizacji oprogramowania.

McAfee ThreatScan to narzędzie do wyszukiwania w systemach informatycznych luk narażających te systemy na ataki wirusów i hakerskie. Program umożliwia identyfikację urządzeń nie chronionych i nie zarządzanych, oraz wykrywanie braku zabezpieczeń w systemach ochrony komputerów, a także braku aktualizacji oprogramowania.

McAfee ThreatScan oszacowuje skalę luk w systemach zabezpieczających, współpracując z ePolicy Orchestrator - narzędziem zarządzającym i wymuszającym stosowanie polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, wyszukuje w całej sieci komputerowej przedsiębiorstwa urządzenia, które mogą być narażone na infekcje.

Zobacz również:

McAfee ThreatScan umożliwia aktywne wykrywanie luk w systemie, prowokujące infekcje i ataki hakerów. W połączeniu z ePolicy Orchestrator ThreatScan umożliwia przeprowadzanie audytu wszystkich urządzeń w sieci, a także identyfikuje systemy operacyjne i stan zainstalowanych uaktualnień oraz łatek dla każdego systemu i aplikacji.

Wykrywane są luki, takie jak: otwarte porty, udostępnione dyski, katalogi i pliki, oraz oprogramowanie, które może posłużyć do potencjalnego ataku (np.: Microsoft IIS, ftp, telnet). Po dokonaniu inspekcji sieci ThreatScan sugeruje sposób uszczelnienia powstałych luk, rejestruje stan zaawansowania procesu ich eliminacji oraz przedstawia raport ze zgodności tych czynności z ustaloną polityką bezpieczeństwa.

McAfee ePolicy Orchestrator - konsola służąca do zarządzania polityką ochrony antywirusowej sieci komputerowych przedsiębiorstw - jest platformą wspomagającą ThreatScan. Pozwala na zarządzanie polityką ochrony całych sieci z jednego serwera.